Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2014

Allt fler använder cykelhjälm, men de flesta cyklar fortfarande utan

Andelen cyklister som använder hjälm har ökat och nådde under förra året ett nytt rekord. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 procent för 2013, vilket är tre procent högre än året innan, enligt VTI:s observationer. Inte i någon av de undersökta grupperna barn och vuxna har andelen hjälmanvändare minskat.

Andelen cyklister som använder hjälm har ökat och nådde under förra året ett nytt rekord. Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 36 procent för 2013 vilket är tre procent högre än året innan, enligt VTI:s observationer. Inte i någon av de undersökta grupperna barn och vuxna har andelen hjälmanvändare minskat.

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning i 21 orter i Sverige på uppdrag av Trafikverket. Hjälmanvändningen har kontinuerligt ökat fram till slutet av 1990-talet då stagnation inträffade under några år.

– Den nya cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år började gälla i januari 2005 och innebar att ökningen åter tog fart. Barn 6-12 år är den grupp som använder hjälm i störst omfattning, säger Jörgen Larsson, VTI.

Resultaten för 2013 visar att barn upp till 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 79 procent. I gruppen barn som cyklar till/från grundskolan ligger användningen på cirka 34 procent för högstadieelever (13–15 år) och nästan 85 procent för barn på låg- och mellanstadiet (6–12 år).

Bland vuxna som cyklar till/från arbetsplatser är det cirka 29 procent som använder hjälm. Flest cyklister observeras på cykelstråken och där ligger användningen på cirka 30 procent för vuxna. Bland vuxna cyklister ses en tydligt högre hjälmanvändning i större orter jämfört med mindre. Denna skillnad har gällt sedan mätningarna startade.

– Att använda cykelhjälm är en billig försäkring, omkring 1400 cyklister skadas allvarligt varje år. En ökad hjälmanvändning har potential att minska såväl antalet omkomna som allvarligt skadade cyklister, säger Jörgen Larsson.

VTI notat 8-2014

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera