Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2014

Borrkärnor som ska kartlägga Östersjöns miljöutveckling öppnade

Under hösten genomfördes en sju veckor lång forskningsexpedition, som borrade upp mycket långa sedimentprover djupt ner från Östersjöns botten. Borrkärnorna öppnas just nu. Genom dem kartläggs Östersjöns klimat- och miljöhistoria 130.000 år tillbaka och klimatutvecklingen framåt i tiden. Expeditionen ledd av Thomas Andrén från Södertörns högskola visar sig vara mycket lyckad.

Just nu arbetar 35 forskare från 12 länder i laboratorierna vid internationella Ocean Discovery Program (IODP) i Bremen i Tyskland. Under ledning av de två forskningscheferna Thomas Andrén från Södertörns högskola och Bo Barker Jørgensen från Aarhus universitet, öppnas borrkärnorna och de första analyserna görs av sedimentproven som totalt omfattar 1623 meter.

Det övergripande målet med projektet är att få en ny och betydligt mer exakt förståelse för Östersjöbassängens klimat- och miljöhistoria under den senaste istiden och den nuvarande varma perioden. Ett mål är även att förutse Östersjöregionens framtida respons på förändringar i klimatet i relation till mänsklig påverkan.

– Den kunskap vi får gör att vi kan förutse Östersjöns framtida miljöutveckling på ett mycket säkrare sätt, säger Thomas Andrén, docent i marin kvartärgeologi vid Södertörns högskola.

Under höstens forskningsexpedition borrades prover upp på sju platser i Östersjön från ett speciellt borrfartyg, Greatship Manisha. Havsdjupet på borrplatserna varierade mellan 23 och 437 meter. Flera av borrplatserna är belägna längs den svenska kusten; i Hanöbukten, utanför Landsort samt i Ångermanälven.

Thomas Andrén berättar att proverna är oerhört detaljerade. Från Landsort finns till exempel prover från för 13.000 år sedan och fram till nu. I dem kan man se varje enskilt år för sig och därmed läsa ut när förändringar skedde på ett år när. Han berättar även att forskarna redan ser att resultaten kommer att omkullkasta en del tidigare teorier, bland annat för inlandsisens utbredning och hur iskanten rört sig.

 Danmark kommer sannolikt att få fundera över delar av sin glacialhistoria. Isen har sannolikt inte haft så stor utbredning över Danmark som man tidigare trott. Dessutom har vi upptäckt att en ny issjö i Lilla Bält uppenbarligen väldigt hastigt tappades på sitt vatten för att sedan inte återfyllas förrän kanske tusentals år senare.

Forskningsexpeditionen är helt unik, borrningar i Östersjöns bottensediment har aldrig tidigare genomförts i vetenskapligt syfte.

– Den klimatinformationen vi får fram är helt unik. Vi kan se att vi kommer att få fram information 130.000 år tillbaka, även om den ännu så länge är fragmentarisk.

Analyserna kommer nu att fortsätta. Först i Bremen, sedan kommer varje forskare att ta med sig underlag eller prover till sina labb för att fortsätta analyserna runt om i världen. Om ett par år kan alla resultat som kommit fram summeras

Men vi kommer sannolikt att få återkomma till Thomas Andrén och hans forskningsprojekt många gånger fram till dess – så snart nya upptäckter görs och slutsatser dras utifrån det omfattande underlaget de fått fram.

Thomas Andrén bloggar om forskningsprojektet: http://blogg.sh.se/geo

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera