Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2014

Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan

I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye.

Målet med att förena vetenskap och kommunikation inom Baltic Eye är skapa en helhetssyn och bidra till att länken mellan forskning och beslutsfattare stärks. Tillsammans med tre kommunikationsexperter och i samverkan med ett brett internationellt nätverk av marina forskare ska teamet i Baltic Eye öka kunskapen om Östersjön och förstärka samhällets möjligheter att hantera Östersjöns miljöproblem. 

– Vid Stockholms universitet har vi en enorm kompetens inom marin forskning. Genom etableringen av Östersjöcentrum 2013 som även har ett uttalat kommunikationsuppdrag kan vi nu på ett helt nytt sätt samverka för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Storsatsningen Baltic Eye blir en hörnsten i detta arbete, säger Tina Elfwing som är föreståndare för Östersjöcentrum.

Just nu pågår rekryteringen av de sju forskare som ska leda analys- och syntesarbetet inom Baltic Eye. För att leda kommunikationsarbetet har Östersjöcentrum rekryterat Helena Markstedt, tidigare generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Projektet presenteras den 12 februari då över 250 marint verksamma
forskare vid Stockholms universitet bjudits in för presentation och
samtal kring Östersjöcentrums uppdrag och verksamhet.

FAKTA
Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades 1 januari 2013, och är en sammanslagning av det internationella samarbetet Baltic Nest Institute, BNI, och före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum med Askölaboratoriet. Dessutom ingår administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation.

http://www.su.se/ostersjocentrum/
http://www.su.se/ostersjocentrum/balticeye

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera