Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2014

Socialtjänstens redskap för unga i behov av stöd ska vidareutvecklas

Barns behov i centrum, BBIC, är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom den svenska sociala barnavården och används av socialtjänster i 285 svenska kommuner. Men systemet har fått kritik och därför har forskarna Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed från Örebro universitet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att vidareutveckla BBIC.

– BBIC har använts i Sverige några år nu men har mött en del kritik angående brister i tydlighet, struktur och inte minst forskningsunderbyggnad. Att vi får det här uppdraget är otroligt spännande och ärofyllt. Det handlar om att vara med och påverka sociala barnavårdsutredningar i hela Sverige på ett genomgripande sätt, säger Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi.

Det övergripande målet med BBIC är att fungera som redskap för att kunna ge de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten, samma chanser i livet som andra barn i samhället.

Projektet pågår under hela 2014 och ska mynna ut i konkreta förslag på hur BBIC kan stärkas vad gäller innehåll, struktur, forskningsunderbyggnad och möjlighet till statistiska uppföljningar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera