Tema

Digitalt verktyg ska underlätta barns kommunikation med vården

Hur upplever barn med cancer mötet med vården? Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad går ut på att utveckla ett digitalt verktyg som ska förbättra möjligheterna för barn att göra sina röster hörda.

Projektet handlar om att testa och utveckla ett kommunikationverktyg, som ska underlätta mötet mellan vårdpersonal och barn med cancer. Nyligen beviljades projektet 300 000 kronor från Barncancerfonden.

– Barn har ofta svårt att förmedla sina upplevelser via text eller prata om sina känslor genom att svara på direkta frågor. Här får barn möjlighet att ”leka” fram sina upplevelser utan att behöva tänka på hur det de säger tas emot, säger Petra Svedberg, forskningsledare och docent i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

Förmedlar upplevelser i virtuell värld
I det digitala verktyget får barnet en karaktär i en virtuell värld, som består av fem olika ”öar”, eller sjukdomsrelaterade situationer. Genom att barnen ställs inför konkreta situationer får de en chans att förmedla sina upplevelser. Det kan handla om allt från provtagningar till hur barnen upplever sitt dagliga liv när det gäller exempelvis kompisar, skola eller sömn. Resultaten får sedan vårdpersonalen ta del av.

– Tidigare forskning visar att detta påverkar relationen mellan barnen och vårdpersonalen. Kommunikationen underlättas och blir mer inriktad på barnens upplevelser, säger Petra Svedberg.

Tio barn medverkar i forskningsprojektet
Verktyget är utvecklat av professor Cornelia Ruland vid Universitetet i Oslo. Hon kommer att ingå i den forskargrupp vid Högskolan som nu ska översätta systemet och anpassa det till svenska förhållanden.

I projektet kommer tio barn med cancerdiagnoser och deras föräldrar att medverka. Barnen är mellan åtta och tolv år.

– På Högskolan i Halmstad har vi stark forskning som handlar om att främja barns psykiska hälsa där vi arbetar med användarmedverkan. Det innebär att barn är med i alla projekt, samt påverkar både process och forskningsutfall, säger Petra Svedberg.

FAKTA
Projektet går under namnet SISOM och medverkande forskare är – förutom Petra Svedberg och Cornelia Ruland – Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap, Susann Arvidsson, universitetslektor i omvårdnad och Britt-Mari Gilljam, doktorand i omvårdnad vid Region Halland.

”Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa” är en forskargrupp vid Högskolan i Halmstad inom forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott). Forskargruppen samarbetar tvärvetenskapligt inom omvårdnad, informatik och interaktionsdesign samt folkhälso- och handikappvetenskap. Gruppen har två forskningsinriktningar: hälsofrämjande digitala tjänster och samhällsbaserade och användarcentrerade interventioner.

Digitalt verktyg ska underlätta barns kommunikation med vården

 lästid ~ 2 min