Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2014

Ny metod för screening av livmoderhalscancer

Att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer i god tid är avgörande för att kunna sätta in behandling och minska antalet dödsfall. En ny avhandling från Uppsala universitet visar att det är möjligt att utveckla ett nytt automatiserat system för cancerscreening baserat på bildanalysmetoder. Systemet är kostnadseffektivt, och minskar behovet av specialistkunskaper i samband med provtagningen.

Livmoderhalscancer är globalt sett den näst vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor. Över en kvarts miljon kvinnor avlider i sjukdomen varje år, varav en överväldigande majoritet (86%) av fallen sker i utvecklingsländer. Orsaken till obalansen är att det i rikare länder erbjuds proaktiva åtgärder baserade på ett diagnosiskt test, ett så kallat Pap-test, som kan upptäcka förstadier till cancer. Cellprovet är en effektiv och relativt billig åtgärd för att motverka livmoderhalscancer, men avsaknaden av specialistkunskap för att genomföra den visuella analysen av de insamlade proverna är ofta ett problem i fattiga regioner.

I avhandlingen ”Image Analysis in Support of Computer-Assisted Cervical Cancer Screening” presenterar Patrik Malm ett antal bildanalysmetoder avsedda att användas i ett automatiserat system för cancerscreening. Målet är att utveckla ett lågkostnadssystem för automatiserad Pap-prov analys.

– Den här typen av screeningsystem minskar behovet av experter, och gör det möjligt att erbjuda proaktiva åtgärder till fler kvinnor, säger Patrik Malm, doktorand vid Institutionen för informationsteknologi.

Systemets funktion ska vara att separera klart normala prover från prover som indikerar någon form av malignitet. Det kommer inte att fullständigt eliminera behovet av specialister, men belastningen på den befintliga personalen kan minska, menar Patrik Malm.

Arbetet har genomförts inom ett samarbetsprojekt mellan Centrum för Bildanalys, Centre for Development of Advanced Computing och Regional Cancer Centre, de två sistnämnda belägna i Thiruvananthapuram, Kerala, Indien. Projektet är initierat på regeringsnivå i Indien och har resulterat i ett prototypsystem som nu ska testas inom ett flertal regioner i södra Indien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera