Tema

Fler upptäckter av välbevarade fossil och nya arter i Kanada

En internationell forskargrupp har hittat stora mängder välbevarade och unika fossil på en ny fyndplats i de kanadensiska Klippiga Bergen. Forskarna tror att den nya platsen, Marble Canyon, kan bli mycket viktig för framtida forskning.

I den 505 miljoner år gamla skiffern i Yoho National Park i Kanada har man tidigare hittat exemplar av jordens tidigaste djur, inklusive en mycket primitiv släkting till ryggradsdjuren. Platsen, ”the Burgess Shale” har varit känd i över hundra år och betraktas som en av de allra viktigaste för forskare som jobbar med fossil. 

Sedan upptäckten för hundra år sedan har man stött på flera andra intressanta fyndplatser i området.

Den plats som nu beskrivs i Nature Communications upptäcktes av en kanadensisk/svensk forskargrupp 2012. Den ligger i Kootenay National Park, fyra mil från den ursprungliga Burgesskiffern och verkar minst lika lovande som denna. Forskarna samlade under en tvåveckorsperiod in tusentals fossil som representerar mer än 50 olika djurarter. Flera av arterna är inte kända sedan tidigare.

Många djurarter som man tidigare hittat i Burgesskiffern i Yoho National Park har man nu också hittat i bättre skick. En del fossil innehåller väldigt delikata anatomiska detaljer som är viktiga för förståelsen för hur djurarterna har utvecklats.

Forskarna som hittade platsen menar att området och de exceptionellt välbevarade fossilen kommer att bidra med betydande kunskap om den plötsliga explosionen av djurliv under den Kambriska perioden.

– En sådan här plats hittar man bara en gång i livet. Det fascinerande med upptäckten är att den har så många paralleller till de anekdoter som berättas om Charles D. Walcott ursprungliga upptäckt av Burgesskiffern 1909. Även om det inte finns någon snubblande häst med i vår berättelse så var det en av dessa otroliga och tursamma sista minuten-upptäckter. Terrängen var oländig och det vi hade sett tidigare under dagen verkade inte alls lovande, berättar Michael Streng, forskare vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

– Det var när vi började prata om att lämna denna del av berget för gott och gå tillbaka till lägret som Bob Gaines (forskare i geologi vid Pomona College) upptäckte lämningar efter leddjur i en stenbit på marken. Direkt blev det spänning i luften. När ett slag med en hammare mot ett annat stenblock frilade ett leddjur med detaljer som aldrig setts förut förstod vi att vi verkligen var något på spåren. Jakten hade börjat!

Den nya fyndplatsen skyddas av Parks Canada som ser efter landets natur och kulturhistoriska tillgångar. Platsens exakta läge hålls än så länge hemlig för att skydda den.

Följande forskare ingick i gruppen: Jean-Bernard Caron (Royal Ontario Museum), Robert Gaines (Pomona College), Cédric Aria (University of Toronto), Gabriela Mángano (University of Saskatchewan) och Michael Streng (Uppsala universitet).

Fler upptäckter av välbevarade fossil och nya arter i Kanada

 lästid ~ 2 min