Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2014

Smartare arkitektur ger bättre service i mobilnäten

Dagens snabba ökning av mobila enheter med internetaccess samt hårdare krav på energieffektivitet gör det allt viktigare att utnyttja de befintliga resurserna energi och elektromagnetiskt spektrum på ett mer flexibelt och effektivt sätt.

Fredagen den 31 januari försvarar Alexander Popescu Westerhagen, BTH,
sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på
avhandlingen ”Cognitive Radio Networks: Elements and Architectures”.

I dagsläget använder sig operatörerna endast av speciellt allokerade spektrumband för allkommunikation med användarterminaler. Dessvärre har detta visat sig vara otillräckligt, trots introduktionen av en ny generation mobiltelekommunikationssystem, så kallad 4G. Huvudorsaken är den enorma mediekonsumtionen via smartphones. Speciellt upplevs servicen i mobilnäten otillräcklig i storstadsområdena, inte minst i periferin av en basstations täckningsområde.

Lösningen som föreslås på detta problem är att använda sig av alla frekvensband som är tillgängliga för stunden, oavsett om det är frekvenser inom operatörens egna spektrumband eller inte. Vidare är det viktigt att minska energiåtgången för både basstationer och mobila enheter. Det kan uppnås genom nya och smartare arkitekturer som möjliggör mindre signalering och lågenergikommunikation över kortare avstånd.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera