Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2014

Forskning bäddar nu för miljövänliga båtbottenfärger

Hur havstulpaner, alger och andra marina organismer klarar gifterna som finns i båtbottenfärger har nu kartlagts. – Kartläggningen ger oss möjlighet att utveckla miljövänligare båtbottenfärger, säger Ida Wendt, forskare vid Göteborgs universitet.

Känsligheten hos de vanligaste påväxtorganismerna har kartlagts för de vanligaste biociderna som används inom EU i båtbottenfärger.

Dagens färger läcker skadliga ämnen
Det vanligaste sättet idag för att förhindra påväxt på båtbottnar är att använda färger som har ett långsamt läckage av skadliga ämnen, så kallade biocider, som gör den målade ytan till en ogästvänlig plats för havets växter och djur. Problemet är att dessa färger ger upphov till nya problem eftersom biociderna som läcker ut är skadliga för miljön.

Möjligt tillverka miljövänligare färger
Genom att kartlägga känsligheten för biocider hos marina organismer så hoppas forskare vid Göteborgs Universitet kunna göra det möjligt att tillverka båtbottenfärger som är bättre ur ett miljöperspektiv utan att göra färgen mindre effektiv i att förhindra påväxt.

– Genom att känna till den lägsta koncentration som krävs av en viss biocid för att förhindra påväxt av en marin organism kan man reducera mängden skadliga ämnen i en färg till den minsta möjliga, säger Ida Wendt vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.

Arterna är olika känsliga
Det finns runt 4000 arter som förekommer på båtar. Det är allt från mikroskopiska alger till musslor och havstulpaner. Det enda dessa marina djur och växter har gemensamt är att de kräver en fast yta att fästa vid för att kunna överleva men de är väldigt olika i sin känslighet mot de biocider som finns i båtbottenfärger.

– Om man istället kombinerar olika biocider som är effektiva mot olika organismer i samma färg så kan man också minska koncentrationen som krävs av vardera biocid i färgen.

Mindre skadliga färger med kombinerade biocider
Ett exempel är användandet av den nya biociden medetomidine som specifikt förhindrar havstulpaner från att växa på en yta. För att förhindra påväxt av havstulpaner krävs så lite som 0,0000001 gram per liter medan det krävs hundra tusen gånger så mycket för att stoppa algen Havssallad från att växa.

– Om man då bara använder medetomidine i en båtbottenfärg skulle man behöva dosera efter algens känslighet för att förhindra all påväxt, och därmed överdosera för havstulpanen. Kan man däremot kombinera medetomidine med en biocid som specifikt verkar på alger så kan man minska mängden medetomidine som behövs hundratusen gånger, säger Ida Wendt.

Att kartlägga känsligheten hos olika marina organismer är grunden till att kunna göra kombinationer av biocider i färgen där effektiviteten bibehålls trots en minskad koncentration av de enskilda gifterna.

FAKTA
Avhandlingens namn: On the Efficacy and Ecotoxicity of Antifouling Biocides – Lethal and Sublethal Effects on Target and Non-target OrganismsLänk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/33888

Huvudhandledare: Hans Blanck

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera