Tema

Psykodynamisk nätbehandling mot social fobi

För första gången erbjuds psykodynamisk terapi på internet för personer som lider av social fobi. Studien genomförs av Linköpings universitet i samarbete med Stockholms universitet.

Social ångest är ett stort problem i Sveriges befolkning. Uppemot 15 procent anses lida av problematiken, vilket gör social fobi till den fjärde vanligaste psykiatriska diagnosen. Personer med social fobi kan känna oro, rädsla eller ångest i olika situationer som rör exempelvis socialt umgänge, att känna sig granskad av andra eller att stå i centrum.

Nu genomför Linköpings universitet i samarbete med Stockholms universitet en studie för att undersöka om psykodynamisk internetterapi för social fobi ger minskad social ångest och ökad livskvalitet. Det har tidigare genomförts ett flertal studier på internetbehandling för social fobi med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Psykodynamisk internetbehandling däremot är ett ganska nytt fält för forskningen.

– Psykodynamiska korttidsterapier är på frammarsch och evidensen för dessa växer, säger Gerhard Andersson, forskningsledare och professor i klinisk psykologi.

Den affektfokuserade behandlingen som erbjuds i den aktuella behandlingsstudien lägger fokus på känslor och att visa medkänsla med sig själv. Genom denna studie kan bredden av tillgängliga internetbehandlingar från olika terapiinriktningar öka.

– Internetbehandling med psykodynamisk inriktning kan öka tillgängligheten av psykologisk behandling eftersom den når ut till personer som inte söker traditionell terapi, säger Gerhard Andersson. 

Psykodynamisk nätbehandling mot social fobi

 lästid ~ 1 min