Tema

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Nio projekt får nu stöd inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” för att bedriva forsknings och utveckling i samarbete med aktörer i Indien. VINNOVA och Vetenskapsrådet finansierar de svenska parterna i projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor. 

Fokus inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” ligger på förstärkt samverkan mellan svenska och indiska aktörer genom finansiering av gemensamma forsknings- och
utvecklingsprojekt. Projekten ska främja både forskning och industri
samt bidra till ökad hälsa och/eller sjukdomsprevention.

Inom utlysningen, som är den andra inom samarbetet mellan VINNOVA, Vetenskapsrådet och Department  of Biotechnology, Government of India (DBT), har parterna genomfört parallella utlysningar i respektive land.

I den svenska utlysningen får nio projekt finansiering med sammanlagt 40 miljoner kronor:

Aktiva gånghjälpmedel för äldre (SAATH), Peter Händel, Kungliga Tekniska högskolan, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA

Att förklara proteinsyntesten i mykobakterier med hög effekt för riktad läkemedelsutveckling, Suparna Sanyal, Uppsala universitet, 3,9 miljoner. Finansiär: Vetenskapsrådet
Ett multiplext diagnostiskt test för XDR TB, Mats Nilsson, Stockholms universitet/Science for Life Laboratory.
Finansiärer: Vetenskapsrådet: 3,3 miljoner, VINNOVA: 285 000.

Hälsovård i förändring – Innovativa mHälsateknologier för främjande av bättre hälsa, Sara Eriksén, Blekinge tekniska högskola, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA

Nya antiinfektiva terapier mot tuberkulos, Mikael Elofsson, Umeå universitet, 3,9 miljoner.
Finansiär: Vetenskapsrådet

Regenerativa proteser som alternativ till transplantation av donerade hornhinnor för behandling av blindhet, May Griffith, Linköpings universitet, 4,7 miljoner.
Finansiär VINNOVA

Silk2Heal – ett antimikrobiellt sårförband med sårläkande förmåga för diabetiska fotsår, Ekaterina Medvedev, Spiber Technologies AB, 5 miljoner.
Finansiär VINNOVA

Strategier mot antibiotikaresistens i Mycobacterium tuberculosis och Pseudomonas aeruginosa, Gunter Schneider, Karolinska institutet, 3,9 miljoner.
Finansiär: Vetenskapsrådet

Struktur- och funktionsstudier av sialinsyratransportörer och LPS-sialinsyrainkorporerande enzymer, Göteborgs universitet, 5 miljoner.
Finansiär: VINNOVA


Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

 lästid ~ 1 min