Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2014

Naturlig rening av kväve från gruvor

LTU-Forskare bidrar till utveckling av en ny modell för att stimulera processer för naturlig rening i vattendrag där kväve från gruvverksamhet har läckt ut.

Sara Chlot tar vattenprover under fältarbete i Boliden.

Forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU) bidrar till att utveckla en modell som ska kunna simulera olika processer för omvandling av kväve som läckt ut i vattendrag. Utläckage av kväve från gruvverksamhet kan leda till övergödning.  I en ny doktorsavhandling presenteras en möjlig lösning.

– En del av de resultat som jag fått fram har använts i utvecklandet av en modell med syfte att simulera kväveomvandlingsprocesser i sjöar och vattendrag, säger Sara Chlot, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Hon doktorerade vid Avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid LTU där forskning kopplat till hela kedjan i mineralutvinning pågår. Sara Chlots miljöinriktade forskning är en viktig länk i den kedjan. Hon har i sitt arbete med avhandlingen kartlagt omfattning och eventuell negativ påverkan av kväveutsläpp, samt undersökt möjliga lösningar för minska utsläppen. I sin forskning har Sara Chlot genomfört provtagning i fält samt genomfört försök såväl i fält som i laboratorium.

– Vi har försökt kvantifiera hur mycket kväve som tas upp i växtlighet och hur mycket som genomgår olika omvandlingsprocesser eller bara lämnar systemet.  Baserat på den kunskapen har vi undersökt möjligheter för att stimulera de processer som leder till naturlig kväverening, säger hon.

När nya gruvor öppnas i snabb takt som en följd av gruvboomen i Sverige och övriga världen blir miljökonsekvenserna mer uppenbara. Därför är forskning på området avgörande för att kunna garantera en säker och hållbar utveckling inom området.

Sara Chlot arbetar för närvarande som vattensamordnare för Bottenvikens vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera