Artikel från SEI – Stockholm Environment Institute

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2014

SEI och KTH inleder nytt samarbete

Stockholm Environment Institute (SEI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) skriver under ett nytt samarbetsavtal som omfattar miljö- och utvecklingsforskning på nationell och internationell nivå. Avtalet skrivs under av SEI:s vd Johan Kuylenstierna och KTH:s rektor Peter Gudmundson.


– Vi ser verkligen fram emot att fördjupa vårt samarbete med KTH för att därigenom ytterligare stärka forskningens roll i samhället. KTH är det första universitet i Sverige som SEI skriver samarbetsavtal med, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute. 

Det nya institutionella samarbetet omfattar utbildning, forskning och innovation. Avtalet skapar också goda förutsättningar för kommunikation av spännande forskningsresultat till företagsledare, forskare och politiker, i Sverige och globalt.

– SEI och KTH har samverkat i 20 år inom miljöforskning och hållbar utveckling. Vi tar nu ett helhetsgrepp för strategisk samverkan inom några specifika nyckelområden, säger Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute.

Dessa nyckelområden omfattar exempelvis forskning inom hållbar konsumtion och produktion, hållbar utveckling, energisystem och energipolitik, samt policyanalys.

SEI har sedan fem år tillbaka ett nära samarbete med KTH kring forskning i Arktis. Ett projekt har resulterat i boken Media and the Politics of Arctic Climate Change. When the Ice Breaks. Idag lanseras boken på ett seminarium arrangerat av Stockholm Environment Institute.

– Internationella energi- och vattenfrågor, klimatforskning i Arktis, policyanalys och  internationell samhällsstyrning är några av de områden där vi kommer att satsa på ett starkt samarbete, säger Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute.

Samarbetet mellan SEI och KTH förväntas inte bara vara givande för enskilda forskare som är engagerade i forskningsprojekt. Det är också en viktigt pusselbit för fördjupad kunskap och ökad synlighet genom gemensamma publiceringar och seminarier.

– Vi på Stockholm Environment Institute får nu tillgång till unga forskare och studenter, och KTH kan samtidigt dra nytta av våra policynära kontakter och vår internationella närvaro, avslutar forskningschef Måns Nilsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera