Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2014

5 miljoner kronor för indiskt-svenskt samarbete kring utveckling av mobila hälsotjänster

BTH får 5 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Hälsovård i förändring – innovativa mobila teknologier för främjande av hälsa”. Syftet är att skapa ett indiskt-svenskt samarbete kring innovativa teknologier för främjande av hälsa och hälsovård i både Indien och Sverige.

Vinnova finansierar projektet där syftet är att etablera ett långsiktigt indiskt-svenskt forsknings- och utvecklingssamarbete kring tillämpad hälsoteknik i framkanten av teknikutvecklingen. Fokus är på innovativa mobila tjänster som ska främja hälsa och hälsovård, i både Indien och Sverige.

– Det handlar om mobila tjänster som kan informera, motivera och möjliggöra för människor att sköta sin egen hälsa och samtidigt stödja kommunikation, kunskapsutbyte och nätverkande bland både patienter och vårdgivare, berättar professor Sara Eriksén, projektledare på BTH

Bland annat ska medverkande forskare, som representerar design- och ingenjörsvetenskap samt hälsovetenskap i Sverige såväl som i Indien, i samarbete med medverkande företag, leverera två olika mobila tjänster för hälsovård.

– Dessutom ska vi utveckla och förfina metoderna för design av mobila hälsotjänster samt hur vi kan mäta kvalitet, användbarhet och tjänsternas påverkan på hälsan, både på individ- och populationsnivå, avslutar Sara Eriksén.

FAKTA
Pengarna som BTH fått kommer från utlysningen ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention”. Det vänder sig till sökande med konstellationer med forskning/företag från både indisk och svensk sida. Projekten ska tydligt främja både forskning och industri samt bidra till ökad hälsa och/eller sjukdomsprevention. Utlysningen görs i samverkan med Vetenskapsrådet och den statliga indiska forskningsfinansiären Department of Biotechnology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera