Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2014

Svensk forskning för bättre barncancervård i Egypten

Av de barn i Egypten som varje år diagnostiseras med cancer överlever endast 30 procent. Motsvarande siffra i Sverige är 80 procent. Ett viktigt steg för att förbättra den egyptiska cancervården är att öka tilliten mellan föräldrar och läkare, det visar Hanan El Mallas avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Hanan El Malla har jobbat som psykolog i Egypten under fjorton år. Den egyptiska cancervården ser annorlunda ut från den svenska, och chansen för ett egyptiskt barn att överleva en cancersjukdom är betydligt lägre än för ett svenskt.

Som doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har Hanan El Malla studerat psykosociala faktorer kring barncancer. I sin avhandling, som bygger på djupintervjuer och enkäter med föräldrar till cancersjuka barn på Egyptens största barncancersjukhus Children’s Cancer Hospital in Egypt, visar Hanan El Malla att:

  • Det finns ett samband mellan den egyptiska sjukvårdspersonalens bemötande och föräldrarnas låga tillit till vården.
  • En tredjedel av föräldrarna rapporterade att deras barn inte följer den ordinerade behandlingen vid hemgång, främst på grund av barnens motstånd och otillräcklig information.
  • Majoriteten av föräldrarna fick besked om cancerdiagnosen från barnets läkare. I knappt hälften av dessa samtal var barnen med.
  • Överlevnaden fem år efter diagnos var 58 procent för de egyptiska barnen.

– Huvudsyftet med våra studier är att skapa en bättre cancervård i Egypten. Även om vi inte kan se något direkt samband mellan överlevnad och psykosociala faktorer, visar min avhandling att en ökad tillit mellan föräldrar och läkare är en viktig faktor i detta arbete. Ett första led skulle kunna vara att utbilda sjukvårdspersonalen i kommunikation och bemötande, säger Hanan El Malla.

Resultaten har enligt forskarna betydelse även för andra länder med arabiska befolkningar, och troligen även för minoriteter i Sverige.

Avhandlingen Improving Care of Children with Cancer in Egypt försvaras vid en disputation den 10 januari.

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/34400

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera