Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2014

Trastsångare kompromissar om vinglängd

Honorna hos fågelarten trastsångare får med tiden allt längre vingar, trots att korta vingar är mer optimala för att få många ungar. Evolutionen hindras av en genetisk kompromiss mellan könen. Detta har forskare från bland annat Lunds universitet visat i en studie som nyligen publicerades i tidskriften The American Naturalist.

Livsbetingelserna för honor och hanar inom samma djurart skiljer sig ofta åt. Evolutionen gör därför att de efterhand utvecklar olika egenskaper. Hos trastsångaren borde urvalet över tid resultera i korta vingar hos honorna. Sådana vingar fungerar bäst för att manövrera och söka föda till ungarna i vassmiljön där trastsångarna har sina bon.

Hanarna borde i stället få allt längre vingar eftersom de fungerar bäst för att snabbt flyga långa sträckor. De hanar som hinner hem först från vintervistet i Afrika kan nämligen komma över de bästa reviren och på så sätt bli fäder till många ungar. Forskarnas resultat visar dock att honornas vingar faktiskt blir längre med tiden medan hanarnas inte blir så långa som de borde kunna bli.

Evolutionsprocessen hindras på grund av att vinglängden styrs av samma gener hos båda könen. Detta innebär att varken hanarna eller honorna utvecklar sin optimala vinglängd. Att den genetiska konflikten kan vara så stark att evolutionens förväntade riktning vänder förvånade mig, säger Maja Tarka, biologiforskare vid Lunds universitet.

Forskarna har under drygt trettio år studerat en trastsångarpopulation som häckar vid sjön Kvismaren som ligger två mil sydost om Örebro.

– Vår studie är en av de första och mest övertygande där vi ingående kunnat studera en genetisk konflikt hos en vild organism, säger Maja Tarka.

Resultatet av studien visar hur komplicerat samspelet är när egenskaper ärvs och utvecklas.

Inte bara i vilda populationer utan även vid avel på djur och växter som är viktiga för vår försörjning. Det kan även leda till bättre förståelse av könsspecifika sjukdomar.

– Det är oerhört fascinerande att vissa egenskaper hos en organism bestäms av en kompromiss mellan vad som skulle vara bäst för hanarna respektive honorna. Resultatet förändrar delvis vår syn på hur evolution fungerar, eftersom man tidigare ofta sett det så att evolutionen driver på förändringar av en egenskap så att den till slut blir optimalt anpassad för sitt ändamål, säger Maja Tarka.

FAKTA
Inspelning på Youtube av hur en trastsångare låter. Foto: Fotograf: Gunnar Fernqvist. http://www.youtube.com/watch?v=s-3SD0ZsLXM (inspelningen har ingen koppling med ovanstående projekt).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera