Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2014

Centrum i Göteborg samlar forskning om Human Resource Management

Svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige, allt större andel av svenska företag ingår i globala koncerner och den offentliga sektorn ingår i större utsträckning i internationella samarbeten. Hur ska personal- och ledningsfrågor hanteras i ett allt mer globaliserat arbetsliv? Det nyinrättade Centrum för Global Human Resource Management har som mål att stärka svensk forskning inom området. Centrumet drivs i samverkan mellan Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Sverige har länge behövt ett nav för forskning om personalledning och HRM för att stärka den svenska konkurrenskraften i en global omvärld. Det är något som forskare, näringslivsrepresentanter och företrädare för offentlig sektor varit eniga om. Som svar på detta behov har Göteborgs universitet inrättat ett Centrum för Global Human Resource Management.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan starta. Det är särskilt roligt att centrumets verksamhet inte bara inbegriper samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner utan också samarbete mellan akademi, företag och offentliga organisationer, säger Freddy Hällsten som är prefekt vid Företagsekonomiska institutionen.

Centrum för Global Human Resource Management är inrättat vid Göteborgs universitet men målsättningen är att stärka svensk HRM-forskning genom en bred forskarsamverkan lokalt, nationellt och på sikt även globalt. Det handlar också om att vara en möteplats för forskare och yrkesverksamma.

– Vi vet att det pågår viktiga och intressanta forskningsprojekt inom HRM-området i Sverige, så det handlar dels om att samla ihop det som redan pågår och dels om att komma i gång med ny forskning. Centrumet ska också vara en mötesplats både för forskare inom hela HRM-området och för yrkesverksamma HR-personer, där relevanta forskningsprojekt, utbildningar och seminarier kommer att kunna erbjudas, säger Per Thilander och Linda Corin som utsetts till föreståndare.

Centrumets verksamhet finansieras av institutionerna samt av olika företag och offentliga organisationer.

– Vi håller på att teckna avtal med de företag och organisationer som varit med i processen inför inrättandet av centrumet, men självklart finns det utrymme för fler för att på så sätt kunna utveckla verksamheten på sikt, säger Freddy Hällsten.

Invigning kommer att ske under våren 2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera