Artikel från Havs- och vattenmyndigheten

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2014

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på åtta miljoner kronor.

– Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas i Sveriges
övervakningsprogram för att uppnå en god miljöstatus i havet, säger Pia
Norling, utredare på enheten för forskning och miljömål på HaV.

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar genom miljöforskningsanslaget, för 2013 låg anslaget på totalt cirka 90 miljoner kronor. Naturvårdsverket och HaV ska se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen och internationella miljökonventioner.

I oktober delades pengar ut till tio projekt som får dela på totalt 68 miljoner kronor. Dessa projekt rör luftföroreningars effekter, styrmedel för miljöarbetet och värdet av ekosystemtjänster.

– Nu är det också klart vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på drygt åtta miljoner kronor, säger Katarina Schough, forskningssekreterare på Naturvårdsveket.

– Det är projekt som fokuserar på indikatorerna i EU:s havsmiljödirektiv, det vill säga vilka metoder vi ska använda för att mäta en god miljöstatus. Exempelvis gäller det bevarande av biologisk mångfald och att de marina näringsvävarna säkerställs, säger Pia Norling.

Totalt fick Naturvårdsverket och HaV in tolv ansökningar för forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Ansökningarna har sedan granskats och rangordnats utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans av experter.

– Vi tycker att de fyra projekt som nu fått finansiering ger en god täckning inom ett område där det behövs mer forskning. Meningen är att resultaten ska kunna användas i Sveriges övervakningsprogram, säger Pia Norling.

Här är de fyra forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som får dela på åtta miljoner kronor:

  • ZOOIND-Utveckling av djurplanktonindikatorer för arbete inom marina direktivet (Elena Gorokhova, Stockholms universitet)  
  • Ekosystembaserad utveckling och testning av indikatorer för pelagiska födovävar (Saskia Otto, Stockholms universitet)
  • Främmande arter i svenska hav: bedömningsgrunder för God Ekologisk Status  (Johan Näslund, AquaBiota Water Research)
  • Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet (Jens Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet)

Här kan du läsa mer om de fyra forskningsprojekt om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som fick pengar.

Länk till Naturvårdsverkets pressmeddelande i oktober

Mer information om forskningsprojekten som riktar sig mot miljömålen hittar du på Naturvårdsverkets webbsida. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera