Artikel från Brottsförebyggande rådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2014

Var tionde kvinna undviker att gå ut ensam på kvällen

Andelen otrygga har minskat från 21 till 15 procent de senaste sju åren. Dock känner sig nära var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

Av den vuxna befolkningen i Sverige uppger 15 procent att de känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i området där de bor. Andelen har minskat sedan 2006, då motsvarande siffra var 21 procent. Trots minskningen visar de aktuella resultaten att det fortfarande är många kvinnor som, på grund av otrygghet, inte går ut ensamma sent på kvällen i sitt närområde.

År 2013 uppgick de till 10 procent, vilket motsvarar 330 000 kvinnor i åldrarna 16–79 år.

– NTU 2013 visar att de flesta boende i Sverige generellt känner sig trygga och i liten utsträckning oroar sig för att utsättas för brott, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå. Men undersökningen visar också att nära var fjärde kvinna känner sig otrygg, och var tionde så otrygg att hon inte går ut ensam sent på kvällen.

Kvinnor oroar sig också i högre grad än män över brottsligheten i samhället (22 respektive 16 procent). Andelen kvinnor som säger att de oroar sig i stor utsträckning har emellertid minskat från 34 procent 2006 till 22 procent 2013. Även bland männen har det skett en minskning, från 24 till 16 procent.

Oron för att närstående ska utsättas för brott har minskat, från 32 procent 2006 till 24 procent 2013. Dock oroar sig kvinnor oftare än män för att närstående ska drabbas av brott, säger Åsa Irlander, utredare på Brå. Resultaten tyder på att de som oroar sig mest är mammor till tonåringar.

Om NTU
NTU bygger på intervjuer med 13 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

Nationella trygghetsundersökningen 2013 kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera