Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 januari 2014

Långa lastbilar är inblandade i färre svåra olyckor än korta

Lastbilar med en totallängd mellan 18,76 och 25,25 meter är mer miljövänliga än kortare ”europeiska” lastbilar. Forskning vid Chalmers visar nu att de också är minst lika säkra i trafiken. I Sverige pågår försök med ännu längre lastbilar.

Tillåten längd på lastbilar i Sverige är max 25,25 meter. I större delen av Europa ligger maxgränsen på 18,75 meter, med några undantag, främst i Skandinavien.

För att kunna mäta effekten på trafiksäkerheten av den här skillnaden har en jämförande statistisk studie gjorts av forskare vid trafiksäkerhetscentrumet Safer på Chalmers. De har jämfört hur ofta tunga lastbilar av olika längd var inblandade i svåra olyckor eller dödsolyckor, per antal körda kilometer, i Sverige under tioårsperioden 2003 till 2012.

Lastbilarna i studien delades in i tre längdgrupper:

  • långa lastbilskombinationer på 18,76-25,25 meter
  • medellånga på 12,01-18,75 meter
  • korta under 12 meter

Det visade sig att långa lastbilar var inblandade i något färre svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer än medellånga lastbilar. Korta lastbilar var inblandade i ungefär tre gånger så många svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer som de långa lastbilarna.

– Vi har alltså inte hittat några tecken på att långa lastbilar är mindre säkra än vanliga europeiska lastbilar, säger András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Safer. Det måste dock påpekas att exponeringsdatan inte var klassificerad efter vägtyp eller typ av område. Därför är det möjligt att långa lastbilskombinationer har visat bättre prestationer än de andra på grund av att de kör i en säkrare vägmiljö. En annan möjlig orsak till skillnaden kan vara att de bästa chaufförerna brukar få köra de längsta lastbilarna.

– Resultatet visar dock att med de nuvarande trafikvanor, såsom vägval och chaufförval, är långa svenska lastbilar inblandade i färre svåra olyckor eller dödsolyckor per miljard körda kilometer i Sverige än europeiska lastbilskombinationer. 

Studien är ett projekt inom HCT-programmet som drivs hos Safer och finansieras av Trafikverket. Så kallade högkapacitetsfordon (High Capacity Transport, HCT), är lastbilar som är längre och tyngre än de som i nuläget är tillåtna i Sverige. Dessa är tillåtna exempelvis i Kanada, USA, Australien och Brasilien. Högkapacitetsfordon ger lägre kostnad, energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser per transporterad godsmängd än vanliga lastbilar.

I HCT-programmet undersöker man vad det skulle ha för effekt på trafiksäkerheten om högkapacitetsfordon blev tillåtna. Redan nu pågår försök i Sverige med drygt tio lastbilar som är över 30 meter långa och väger upp till 90 ton.

– Resultatet av Safers lastbilsstudie säger inte vad olycksfrekvensen skulle bli med högkapacitetsfordon, säger András Bálint. Men det är viktigt att veta att de längsta tillåtna lastbilskombinationerna som vi har redan idag inte har presterat sämre än de i de andra längdgrupperna. <br /><br />Fakta om studien

Olycksdata för 10-årsperioden 2003-2012 hämtades ur Strada, den svenska nationella olycksdatabasen, medan exponeringsdata uppskattades från statistik från Trafikanalys.

Läs studien

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera