Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 januari 2014

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

18 universitet och högskolor får stöd av VINNOVA med sammanlagt 82 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att stärka sin samverkan med det omgivande samhället. Det handlar om stöd till olika typer av samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer.

VINNOVA har i uppdrag av regeringen att stödja lärosätenas strategiska samverkan med det omgivande samhället.

– Det behövs en ökad samverkan mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor för att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, men också för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför. Ett ökat utbyte bidrar dessutom till att stärka den vetenskapliga kvaliteten i forskningen och till att göra svenska lärosäten mer internationellt attraktiva, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Många av de projekt som nu får finansiering vill på ett bättre sätt involvera studenterna som en resurs för att utveckla lärosätenas samverkan. Flera handlar också om att ta fram samverkansmodeller genom att jämföra pågående initiativ och genom att göra internationella jämförelser. Ungefär hälften av projekten är samarbetsprojekt mellan två eller flera lärosäten

Bland de lärosäten som får stöd finns Blekinge tekniska högskola, som ska koppla ihop 100 studenter med 40 små och medelstora företag i regionen inom ramen för grundutbildningen.

Ett större projekt leds av Uppsala universitet som tillsammans med KI, Lunds universitet och Linköpings universitet ska skapa samarbeten genom att sammanföra universitetens vetenskapsområden och externa aktörer i skräddarsydda partnerskap.

Ett annat exempel är Luleå tekniska universitet som ska utveckla en campusmiljö och en virtuell miljö som är gränsöverskridande och som involverar företag, offentlig verksamhet och andra lärosäten.

Högskolan Dalarna får stöd till två forskningscentrum som ska utveckla kunskapsutbytet med lokala och regionala aktörer inom vård och omsorg.

Följande universitet och högskolor får stöd för strategisk samverkan:

Uppsala universitet
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Högskolan i Kristianstad  
Linnéuniversitetet
Göteborgs universitet  
Stockholms universitet
Högskolan Dalarna
Sveriges Lantbruksuniversitet
Gymnastik- och idrottshögskolan 
KTH
Chalmers tekniska högskola
Lunds universitet
Högskolan i Jönköping
Karolinska Institutet
Malmö Högskola
Högskolan i Gävle
Blekinge tekniska högskola

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera