Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2013

Blått ljus gör dig mer alert än kaffe

Att exponeras för blått ljus ger en bättre effekt på olika kognitiva funktioner än koffein. Det visar tester vid Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet. Försökspersoner som exponerades för blått ljus fick snabbare reaktionstid och kunde fokusera bättre.

– Blått ljus har visat tydliga effekter på den psykomotoriska funktionen i våra tester och kan ge positiva effekter i miljöer där kognitiv funktion och ”vakenhet” är viktiga, säger Martyn Beaven, forskare vid Nationellt vintersportcentrum.

Totalt ingick 21 personer i testerna. De utförde ett datorbaserat vakenhetstest och kognitiva tester både före och efter att ha ingått i fyra olika försöksalternativ. De olika alternativen innebar exponering av följande: vitt ljus (en timme) och placebo, vitt ljus (en timme) och 240 mg koffein, blått ljus (en timme) och placebo eller blått ljus (en timme) och 240 mg koffein.

Både blått ljus och koffein visade sig förbättra precisionen i att fatta beslut under ett visuellt reaktionstest. De grupperna fattade också snabbare beslut. Men när en distraktion fördes in i testet presterade gruppen som exponerats för blått ljus konsekvent bättre än de övriga. Blått ljus förbättrade reaktionstiden bland försökspersonerna, särskilt bland deltagarna med blå ögon.

 Eftersom reaktionstid är en viktig faktor inte minst i idrottsliga sammanhang så har blått ljus en potential att förbättra prestationer, inte minst med tanke på att många sporter utövas inomhus. Det kan också finnas tänkbara möjligheter att använda sig av blått ljus i olika arbetsrelaterade situationer där det krävs en större vakenhet, säger Martyn Beaven.

Läs hela studien här: "A Comparison of Blue Light and Caffeine Effects on Cognitive Function and Alertness in Humans"

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera