Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2013

Ska utveckla nya solenergilösningar

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut får 3 Mkr av Vinnova för att utveckla nya lösningar för att tillvarata solenergi. Genom att utveckla en så kallad testbädd ska nya produkter, system, tjänster och processer kunna utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar Vinnova från 2013 och framåt på utveckling av så kallade testbäddar inom miljöteknikområdet. Från denna satsning har nu SP beviljats 3 Mkr för att tillsammans med en brett upplagd projektgrupp vidareutveckla och nyttiggöra en testbädd för solenergilösningar.

Testbädden ska bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas. Samtidigt kan det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

– Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar genom att ta ett helhetsgrepp kring området, säger Peter Kovacs, solenergiexpert på SP.

Ett antal SMF (Små- och medelstora företag)-drivna utvecklingsprojekt är klara att startas för att ge projektet en bra förankring i den verklighet den ska verka i. Projektet startar med en kick-off på SP 15-16 januari 2014.

Förutom SP medverkar bland andra Chalmers, Högskolan Dalarna, Riksbyggen, Skanska, Swemodule och Glava Energy Center.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera