Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2013

Liv och arbete i pizzabranschen

I Sverige är den typiska pizzerian en liten, oberoende rörelse som drivs av människor med invandrarbakgrund. I en avhandling från Linnéuniversitetet ger Henrik Hultman ett porträtt av pizzabranschen i helfigur.

Han skildrar en bransch och dess människor, vilka vägar, val och villkor som lett fram till pizzerian. Genom 34 invandrade pizzaresturantörers livsberättelser får vi en inblick i hur branschen fungerar. Hur kom människorna att arbeta där? Och hur är vardagen på pizzerian?

Pizzabranschen har två sociologiskt intressanta egenskaper: dels har den en traditionell struktur, med många små, fristående företag. Dels domineras den av företagare som inte är födda i Sverige, utan i länder som Libanon, Syrien, Irak och Turkiet.

– Under de senaste decennierna har invandares företagande fått mycket uppmärksamhet säger Henrik Hultman. Från politiskt håll har man hoppats att det ska lösa både individuella och samhälleliga problem, som arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt. Men koncentrationen av företagare med invandrarbakgrund i branscher som det är lätt att etablera sig i, med usla villkor, har fått debattörer och forskare att problematisera förhoppningarna, och tala om ”det invandrade trasborgerskapet”.

Exempel som pizzabranschen har emellertid inte fått särskilt mycket vetenskaplig uppmärksamhet. Anledningen till det är, menar Hultman, att den inte betraktas som ”ett gott exempel” på invandrarföretagande. Det är snarare andra och mer tydliga ”framgångsexempel” man brukar intressera sig för.

Hultman ringar in pizzabranschen som ett sociologiskt intressant studieobjekt. Han studerar pizzabranschen som en social värld och undersöker livsbanorna som förser den med arbetskraft. Vardagen på pizzerian formas av den eviga spänningen mellan lönsamhet och de långa arbetspassens slit. Pizzabranschen har visserligen utmanande villkor, men Hultman visar också att företagartillvaron motsvarar det självständiga arbete och livsmönster som flera värdesätter som ”det goda livet”.

Avhandlingen "Liv och arbete i pizzabranschen" försvarades vid en offentlig disputation den 6 december 2013. Opponent var professor Jeja-Pekka Roos, Helsingfors universitet.

Henrik Hultman arbetar som universitetsadjunkt i sociologi vid Linnéuniversitetet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera