Artikel från KK-stiftelsen

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2013

Drygt 65 miljoner kronor till ny forskning med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat anslag till forskningsprojekt i samverkan mellan högskola och näringsliv. Totalt får 15 projekt dela på 65,5 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande.

– Forskningsprojekt som görs i samproduktion vet vi stärker både svensk konkurrenskraft och utvecklar de vetenskapliga frågeställningarna, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström. 

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 67 ansökningar, och efter en granskning av experter och bedömare har KK-stiftelsen nu beviljat anslag på mellan 1,8 miljoner kronor och 6,1 miljoner kronor för dessa 15 projekt som genomsnittligt pågår i 2,5 år.

Näringslivet medverkar till ett värde som motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar företag som Sandvik, Ericsson, Combitech, GKN Aerospace, Nibble Lantbruk, Gröna Lund, Autoliv och Höganäs.

– KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i djup samverkan mellan högskolor och företag, säger Madelene Sandström.

Tidigare utvärderingar av liknande HÖG-projekt visar tydligt att projekten lett till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, samtidigt som vi vet att de utvecklar och stärker forskargrupperna vid de nya universiteten och högskolorna.

KK-stiftelsen stödjer ingen uppdragsforskning, utan kräver att minst två olika företag medverkar i varje projekt. Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

– Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för dem som har produktion lokaliserad utanför storstadsregionerna, och de utgör merparten och ryggraden i svensk basindustri, säger Madelene Sandström. Forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Projekten ska bedriva forskning kring exempelvis “Ympning-desoxidering av stål för kornstorleksstyrning”; “Utveckling av bioreporter-baserad mätning och riskbedömning av giftiga kemikalier”; “Förbättra effektiviteten i produktutveckling av komplexa system”; samt “Beslutsstöd för värdeestimat av mjukvaruintensiva produkter och tjänster”. Örebro universitet beviljas flest projekt, fyra olika, medan Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola får tre vardera.

Följande projekt har beviljats medel: 

 • Ex-Track: Spårning av och förståelse för besökares upplevelser. Mittuniversitetet, 4 856 400 kr
 • Ympning-desoxidering av stål för kornstorleksstyrning (InDeGrainS). Högskolan i Jönköping, 5 169 629 kr
 • KOPtimera. Högskolan i Jönköping, 5 653 145 kr
 • BIOUSE – Användning av Rötrest i Jordbruket. Mälardalens högskola, 3 251 466 kr
 • Utveckling av bioreporter-baserad mätning och riskbedömning av giftiga kemikalier i förorenade områden. Örebro universitet, 6 117 589 kr
 • Förbättra effektiviteten i produktutveckling av komplexa system. Örebro universitet, 4 059 845 kr
 • Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service Management: Från “Best Practice” till “Good Enough”. Högskolan i Borås, 3 148 234 kr
 • UV4quality: Användning av UV-ljus för ökad kvalitet hos växthusodlade grödor. Örebro universitet, 2 740 258 kr
 • Effektiv implementering och förvaltning av system för konstruktion och tillverkning av kundanpassade produkter. Högskolan i Jönköping, 4 798 572 kr
 • SENSE – Beslutsstöd för värdeestimat av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Blekinge tekniska högskola, 5 965 681 kr
 • Förbättrade sök och rekommendationer för e-Handel. Malmö högskola, 1 798 800 kr
 • DAGGERS – Dataaggregering i inbyggda realtidsdatabassystem. Mälardalens högskola, 4 323 156
 • Termiskt sprutade flerskiktsbeläggningar för tillverkning av fastoxidbränsleceller. Högskolan Väst, 2 880 000 kr
 • Robotsystem för bedömning av luftkvalitet i industriella miljöer. Örebro universitet, 4 618 195 kr
 • SäkerFörare: System för Övervaka och Förutsäga Förarens Tillstånd i Realtid. Mälardalens högskola, 6 106 534 kr

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera