Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2013

Samband mellan perfluorerade ämnen och diabetes

Perfluorerade ämnen är miljögifter som finns i till exempel vattenavstötande textilier och brandsläckningsskum. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har i en studie sett kopplingar mellan höga nivåer av perfluorerade ämnen i blodet och diabetes. Resultaten publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har tidigare visat på kopplingar mellan höga nivåer av miljögifter, som PCB, bekämpningsmedel och ftalater och diabetes. I denna studie har de undersökt om även förhöjda nivåer av en annan typ av miljögifter, så kallade perfluorerade ämnen är relaterade till diabetes. Perfluorerade ämnen används bland annat i vattenavstötande material så som GoreTex och Teflon.

I en grupp av drygt ettusen 70-åriga män och kvinnor från Uppsala mättes sju olika perfluorerade ämnen i blodet och relaterades till om individerna hade diabetes (114 stycken) eller ej. Dessa sju perfluorerade ämnen var mätbara hos i stort sett alla individerna i studien.

– Vi såg att höga nivåer av speciellt ett av de perfluorerade ämnena, perfluorononanoic acid (PFNA), var kopplat till diabetes. Även perfluorooctanoic acid (PFOA) var associerad till diabetes i denna grupp. Vi såg även att PFOA var kopplat till en störd utsöndring av insulin från bukspottskörteln, förklarar Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Studien reser frågan om höga nivåer av vissa perfluorerade ämnen, som återfinns hos alla individer i denna studie, är kopplade till utvecklingen av diabetes.

FAKTA
Studien ingår i den så kallade PIVUS-studien vid Uppsala universitet.

L. Lind, B. Zethelius, S. Salihovic, B. van Bavel, P. M. Lind (2013) Circulating levels of perfluoroalkyl substances and prevalent diabetes in the elderly, Tidskriften Diabetologia
Läs den vetenskapliga artikeln.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera