Tema

Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock

Vid trauman och kirurgiska ingrepp kan blödningschock och kraftigt blodtrycksfall leda till akut njurskada. Forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvecklar nya sätt att minska njurarnas syrgaskonsumtion för att skydda organen i samband med operation.

–  Jag är väldigt glad över det fyraåriga anslaget. Det är ett så kallat etableringsanslag för yngre forskare som gör det möjligt att ta experimentell forskning vidare till kliniska studier på patienter, förhoppningsvis under 2014, säger Michael Hultström, anestesi- och intensivvårdsläkare på Akademiska sjukhuset och forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

Akut njurskada är en farlig komplikation vid blodtrycksfall i samband med större blödningar exempelvis efter trauman och under större operationer. En pågående experimentell studie syftar till att öka kunskapen om hur njurens syrgaskonsumtion påverkar utvecklingen av njurskadan.

Målet är att hitta sätt att påverka återupptaget av salt och vatten för att minska syrgaskonsumtionen och därmed skydda njurarna. Nästa steg blir två kliniska studier, som forskarna räknar med att sjösätta 2014, där man följer upp resultaten. I studien kommer de nya metoderna att testas på patienter och friska frivilliga.

Projektet sker i samarbete med Robert Frithiof, läkare inom anestesi- och intensivvård på Akademiska och Fredrik Palm, professor vid Linköpings universitet. Studien finansieras med ett anslag på närmare fem miljoner från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Miljonanslag till forskning om njurskador vid blödningschock

 lästid ~ 1 min