Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2013

Utsatta ungdomar tar sexuella risker

Tvångsomhändertagna ungdomar tar större sexuella risker än andra unga. Det visar den första svenska studien på området. Malin Lindroth, som disputerar i veckan, har även tagit fram en målgruppsanpassad modell för sex- och samlevnadsundervisning.

Internationell forskning visar att unga på ungdomshem har sämre sexuell hälsa jämfört med sina jämnåriga. Nu visar den första svenska studien på området att tvångsomhändertagna ungdomar tar större sexuella risker än andra unga.

– Kunskapen om dessa ungdomars sexuella hälsa har varit begränsad eftersom de är svåra att nå i nationella studier, säger Malin Lindroth vid Malmö högskola.

Ungdomarna på SiS, Statens institutionsstyrelses, ungdomshem debuterar sexuellt tidigare än övriga ungdomar. Det är en högre andel som har erfarenhet av oönskade graviditeter, av att ha sex under påverkan av droger, att ha varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja och av att ha sålt eller köpt sex.

– De tvångsomhändertagna ungdomarna har i högre grad erfarenheter som kan leda till sexuell ohälsa än andra ungdomar, säger Lindroth.

Ungdomarna är medvetna om de sexuella risker de tar.

– Min studie visar att ungdomarna tycker att chansen att uppleva något positivt i det sexuella mötet väger tyngre än riskerna. Andra saker är helt enkelt viktigare. Många tycker att osäker sex är värt risken eftersom de ser en potentiell vinst i form av njutning, bekräftelse, närhet, status eller att vara som andra, förklarar Lindroth.

Lindroth har tagit fram en målgruppsanpassad modell för sex- och samlevnadsundervisning.

– Det är viktigt att inte vara fördömande utan att tala om sex på ett, för gruppen, realistiskt och positivt sätt.

Det kan till exempel handla om att undervisningen tar hänsyn till saker som att ungdomarna i gruppen debuterar sexuellt tidigare än andra. Lindroth har presenterat modellen för ungdomarna i studien och fått positiv respons.

– Jag hoppas att min forskning har ökat kunskapen inom området och att undervisningsmodellen kan användas på såväl ungdomshem som i andra verksamheter där personalen vill förmedla sexualkunskap till utsatta ungdomar.

Avhandling “Utsatthet och sexuell hälsa”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera