Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2013

Att vara vaken under operation – avhandling utifrån patientens perspektiv

Vad det innebär att vara vaken under operation med ryggbedövning är temat för en sammanläggningsavhandling från Linnéuniversitetet. Det är sjuksköterskan Ann-Christin Karlsson som har undersökt dessa upplevelser ur ett patientperspektiv.

Avhandlingsarbetet har genomförts inom ramen för forskningsområdet vårdvetenskap som innebär att fokus varit riktat mot att skapa ny kunskap för ett vårdande som kan bidra till hälsa och välbefinnande.  

I en högteknologisk och främmande miljö ska patienterna hantera tvehågsenheten i att vilja överlämna sig i vårdarnas händer samtidigt som viljan att ha kontroll över situationen är påtaglig. Resultatet visar att det uppstår en spänning och en balansgång mellan att överlämna åt vårdarna att behandla kroppen som objekt och att våga tillåta sig själv ta plats som subjekt. Patienterna uttrycker en önskan om att bli sedda och bekräftade samtidigt som det finns ett behov av att vara osynlig och att inte utgöra ett hinder för vårdarna. En filosofisk belysning av patienternas situation och deras upplevelser av att inte ha full tillgång till sina bedövade kroppsdelar visar hur viktigt det är att anestesisjuksköterskan finns i den vakna patientens omedelbara närhet. Genom närhet skapas möjligheten till ögonkontakt, kommunikation och interaktion vilket stärker patienternas välbefinnande under pågående operation.

Avhandlingens resultat har sammanförts i en modell med syftet att tillföra kunskap om hur vårdaren kan stödja och stärka den vakna patientens välbefinnande genom närhet, interaktion och kommunikation. Denna kunskap bidrar på så sätt såväl till vårdvetenskapens teoriutveckling som vårdpraxis.

FAKTA
Avhandlingen “Att vara vaken under operation i regional anestesi. Från patienters upplevelser till en vårdande modell” försvaras vid en offentlig disputation den 13 december 2013. Opponent är bitr. professor Åsa Engström, Luleå tekniska högskola. Avhandlingen kan beställas via lupress@lnu.se“>lupress@lnu.se

Ann-Christin Karlsson är sjuksköterska med mångårig erfarenhet från dialyssjukvård på Gotland. Hon är anställd som universitetsadjunkt vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera