Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2013

Lovande resultat för svensk cancerläkemedelskandidat

En studie gjord på Dana-Farber Cancer Institute vid amerikanska Harvard Medical School i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet visar mycket lovande resultat för behandling av cancerformen multipelt myelom. Forskningen är så lovande att man tillsammans med Harvard nu fortsätter samarbeta mot kliniska prövningar på patienter.

Tidskriften Blood publicerar en ny studie om en läkemedelskandidat för multipelt myelom, en cancerform som drabbar cirka en procent av alla tumörpatienter. I Sverige drabbas ungefär 600 personer per år av denna sjukdom. Multipelt myelom är en allvarlig sjukdom och det finns ett stort medicinskt behov av nya terapier, särskilt för alla de patienter vars tumörceller blivit resistenta,
motståndskraftiga, mot nuvarande behandling.

– Fyndet att vår substans är effektiv på multipelt myelomceller resistenta mot konventionell terapi är mycket lovande för framtiden. Vi har nu stora förhoppningar att tillsammans med Harvard Medical School kunna utveckla en effektiv behandling, säger Stig Linder, professor vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

I studien visas att läkemedelskandidaten, kallad VLX1570, hämmar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden i prekliniska multipla myelommodeller. Exakt hur läkemedelskandidaten verkar identifierades tidigare vid Karolinska Institutet (Nature Medicine, 2011). Förenklat kan sägas att tumörceller är känsligare än normala celler för störningar i det maskineri som bryter ned defekta proteiner. Blockering av detta maskineri framkallar programmerad celldöd, eller “apoptos”, av tumörcellerna.

– Vi visar här att läkemedelskandidaten avdödar multipelt myelomceller från cancerpatienter. Dessutom är substansen effektiv mot myelomceller som utvecklat resistens mot det kliniskt använda läkemedlet bortezomib, berättar Stig Linder.

Doktor Dharminder Chauhan vid Harvard Medical School säger att verkningsmekanismen är mycket intressant för utvecklingen av nya cancerläkemedel och tillägger:

– Vi är mycket glada att utforska den terapeutiska potentialen hos denna nya läkemedelskandidat i kliniska studier. Vår förhoppning är att vår gemensamma forskning kommer leda till bättre behandling av cancer.

Studien visar vidare att synergistisk aktivitet erhålls när den nya substansen kombineras med andra cancerterapier. Nästa år påbörjas en stor klinisk studie, i samarbete med företaget Vivolux AB (Uppsala), Karolinska Institutet och Harvard Medical School.

– Lyckas vi med det här är det en stor framgång, först och främst för alla cancerpatienter som får bättre behandling, men också för svensk läkemedelsindustri, säger Stig Linder avslutningsvis.

Forskningen har finansierats av amerikanska NIH, American Cancer Society, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Alex och Eva Wallströms stiftelse, Åke Olssons stiftelse, Radiumhemmets forskningsfonder, SSF och Vivolux AB.

Publikation: “A novel small molecule inhibitor of deubiquitylating enzyme USP14 and UCHL5 induces apoptosis in myeloma cells and overcomes Bortezomib resistence”, Tian Z, D’Arcy P, Wang X, Ray A, Tai Y-T, Hu Y, Carrasco R, Linder S, Chauhan D, Anderson K, Blood, online 6 December 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera