Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2013

Hundra miljoner kronor till forskning om framtidens skogsprodukter

Forskning om framtidens skogsprodukter vid Chalmers och KTH tilldelas hundra miljoner kronor under två år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet är att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, ska bli världsledande inom skogsrelaterad materialforskning.

– Den här forskningen är mycket viktig för framtiden. Skogen har en stor potential, som det gäller att utveckla och satsningen är givetvis mycket välkommen, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Chalmers rektor Karin Markides instämmer:
– Nu får våra forskare en bra grund för att lyckas ta fram helt nya biobaserade produkter, men också produktionsprocesser som är energi- och materialeffektiva, vilket är nödvändigt för omställningen till en biobaserad ekonomi.

Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, förklarar varför stiftelsen gör en sådan stor satsning på centrumet:
– Stiftelsen stödjer det som utvecklar Sverige som forsknings- och industrination. Det är viktigt att Sverige behåller sin framstående position på världsmarknaden, inte minst med tanke på att branschen sysselsätter så många svenskar. Skogsindustrin står inför en strukturomvandling där behovet av högteknologiska processer och produkter är viktiga inför framtiden. Wallenberg Wood Science Center ska bidra med grundläggande forskning och innovationer som förhoppningsvis stärker konkurrenskraften hos svensk skogsindustri.

Wallenberg Wood Science Center startades 2009 och har sedan dess gjort avtryck inom internationell forskning. Forskningen är inriktad på att skapa ny kunskap om hur material från träd kan framställas och utvecklas.

– Vi samarbetar och har många forskare från ”nya” områden som gör att vi kan arbeta över de traditionella ämnesgränserna. Vi utbildar också en ny generation forskare som kan gå i bräschen för förnyelsen inom skogsindustrin. Sverige måste helt enkelt bli bättre på att utveckla nya produkter, säger Lars Berglund, professor vid KTH och föreståndare för WWSC.

De hundra miljonerna ska, enligt Berglund, användas till forskning för att utvinna mer än pappersmassa från träd, till exempel bioplaster. Dessutom ska forskarna utveckla nanoteknik baserad på cellulosa.

Cellplaster och biokompositer från träd är exempel på nya material, som på sikt kan ersätta de senaste årens bortfall för svensk skogsindustri från minskad försäljning av till exempel tidningspapper. Nya miljövänliga material till bilar, tåg och flygplan liksom i förpackningar och byggindustri efterfrågas också. Dessutom kan forskningen leda till nya nischprodukter som till exempel genomskinligt papper eller fibrer som är magnetiska, elektriskt ledande eller antibakteriella.

FAKTA
Wallenberg Wood Science Center är ett gemensamt forskningscentrum och samarbete mellan KTH och Chalmers. Centrumet startade 2009 och syftet är att utveckla nya material från den svenska skogen som komplement till den traditionella användningen där skogen blir till virke och papper. Skogsindustrin spelar en viktig roll i svensk ekonomi och svarar för tio till tolv procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Omkring 200 000 personer över hela landet jobbar inom skogsindustrin om man inkluderar underleverantörerna. Centrumet har som vision att bli världsledande genom forskningsprogrammet ”Nya material från träd”.
Läs mer på www.wwsc.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera