Tema

Svensk-kinesiskt samarbete inom aluminiumindustrin

Forskningsprojektet ”Effektiv återvinning för en miljövänlig produktion av aluminium”, är ett samarbete mellan Swerea KIMAB, Acreo Swedish ICT och Stena Recycling i Sverige samt Lizhong Group i Guangzhou, Kina. Projektet har en total budget om 10 Mkr.

Under våren 2013 har Swerea KIMAB drivit en förstudie rörande möjligheterna att använda ett verktyg för online-analys (LIBS) för att analysera aluminiumskrot för ökad återvinning och minskat ekologiskt fotavtryck av aluminiumproduktion. Förstudien drevs med avsikten att mynna ut i svensk-kinesiska samarbeten. Under våren var Rein Vainik och Bertrand Noharet från Acreo Swedish ICT på besök i Kina och träffade representanter från stora delar av den kinesiska aluminiumindustrin, vilket senare ledde till ett gemensamt projektförslag.

VINNOVA har nu beslutat att satsa 5 miljoner kronor på forskning kring aluminiumåtervinning. Projektet har en total budget på 10 miljoner kronor inklusive industribidrag. Projektet startar omgående.

Svensk-kinesiskt samarbete inom aluminiumindustrin

 lästid ~ <1 min