Tema

SGU startar skanning av borrkärnor i Malå

SGU startar ett projekt som har till syfte att samla in mineralogiska data på borrkärnor från Norrbotten och Västerbotten. Borrkärnorna som ska skannas ägs av SGU och finns lagrade vid det nationella borrkärnearkivet i Malå. Resultat från skanningen kommer att bli tillgänglig för alla via SGUs webb. Projektet löper över två år med start 2014.

SGU har skrivit kontrakt med det finska bolaget Specim, som ska utföra skanningen i Malå under 2014 och 2015.

Totalt ska 200 000 meter borrkärna från olika områden i Norrbotten och Västerbotten fotograferas och skannas med modern IR-teknik. Data som samlas in ska öka kunskapen om mineralogin och berggrunden i området och kan möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av landets mineralresurser.

På längre sikt finns potential för att analysdata från skanningen också kan användas inom forskning.

Data från skanningen kommer efter en tid att göras fritt tillgänglig för alla från SGUs webbplats. De första resultaten från projektet beräknas vara klara om cirka ett år.

SGU startar skanning av borrkärnor i Malå

 lästid ~ <1 min