Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2013

Normer för blivande barnmorskor

Normer om känslor och om den normala förlossningen är ständigt närvarande när sjuksköterskor utbildar sig till barnmorska, visar en avhandling från Linköpings universitet.

– Förlossningar är känslomässigt starka upplevelser både för de blivande föräldrarna och för barnmorskorna, konstaterar Jenny Gleisner, som disputerar vid Tema Teknik och social förändring.

För att undersöka hur blivande barnmorskor lär sig att stödja födande kvinnor har hon följt studenternas samtal i basgrupper på en barnmorskeutbildning, som är öppen för sjuksköterskor och pågår i tre terminer.

Jenny Gleisner visar hur studenterna relaterar erfarenheter och kunskap de får under utbildningen till normala förlossningar, som är en ständigt närvarande norm.

– Det är inte alldeles självklart vad en normal förlossning är, mer än att den sker vaginalt på sjukhus och att både kvinna och barn är friska, berättar Jenny Gleisner.

För studenterna var det normala ett ideal som var möjligt att uppnå, även om det fanns normer även för förlossningar som av olika skäl blir svåra.

Även i svåra fall blev barnmorskans uppgift att hjälpa kvinnan att hantera till exempel smärta och rädsla, men också att kunna genomgå en normal, vaginal förlossning. Att stödja de blivande föräldrarna innebär också att kunna hantera både de egna och patientens känslor.

– I basgrupperna pratade studenterna hela tiden om hur en barnmorska ska förhålla sig till känslor. Att lära sig det är nödvändigt för att lära sig yrket. De diskuterade allt från att själva gråta vid den första förlossningen till hur man stöttar en kvinna som är panikslagen eller i sorg, säger Jenny Gleisner.

Eftersom studenterna var sjuksköterskor hade de erfarenhet av sjuka patienter vars smärta måste lindras. Men i förlossningsvården fick de lära sig att se smärta den goda smärtan som en kraft som för förlossningsarbetet framåt. Där är patienterna friska och deras smärta normal.
I förlossningsrummet avlöser barnmorskorna varandra och det finns en stark norm att vara ersättningsbar.

Att få dagens ros kan då vara ett tecken på att barnmorska stuckit ut för mycket.
Studenterna lärde sig också tidigt att de egna erfarenheterna inte är till någon hjälp och att det privata och det professionella måste hållas isär. Men vid ett tillfälle tillät basgruppen att det privata och professionella möttes.

I en diskussion om förlossningar med dödfödda barn kunde gruppen ta in en students erfarenhet av att få missfall. Att förstå hur det påverkade henne som barnmorska uppfattades som förenligt med ett professionellt förhållningssätt.

Avhandlingen heter Negotiating the Normal Birth, Norms and Emotions and Midwifery Education. Jenny Gleisner disputerade den 29 november 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera