Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2013

Elektriska riskmarkörer kan förebygga akut hjärtsjukdom

Många av de som avlider i hjärt-kärlsjukdom får ingen förvarning – dödsfallet är både det första och sista symptomet. En avhandling vid Göteborgs universitet har identifierat nya riskmarkörer som visar att elektriska impulser kan förvarna om plötslig hjärtdöd.

Att förebygga plötslig hjärtdöd bygger på att kunna identifiera särskilda faktorer som visar vem som löper ökad risk att drabbas. Forskarna vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har med hjälp av så kallad elektrokardiografi och vektorkardiografi, kartlagt hjärtats elektriska aktivitet timmarna efter en hjärtinfarkt.

Studierna, som genomförts på drygt 600 personer som vårdats akut på Sahlgrenska Universitetssjukhusets hjärtavdelning, visar att en mätning av hjärtats elektriska impulser kan vara ett mer precist underlag för beslutet att operera in en hjärtstartare.   

Sammanfattningsvis har avhandlingen ökat förståelsen för det elektriska skeendet timmarna efter en hjärtinfarkt, och funnit att det går att förbättra riskbedömingen med metoder som inte riskerar att skada patienten.

Diabetes stor riskfaktor
Forskningen visar nu också att diabetes är en av de viktigaste riskfaktorerna både för att dö i akut hjärt- kärlsjukdom och för att de som överlever ska drabbas av ett nytt insjuknande.

Resultaten, som publiceras i hjärtläkaren Markus Lingmans avhandling, visar att personer med diabetes har en dubbelt så stor risk att avlida åren efter sjukhusvistelsen.

– Om diabetessjukdomen är kombinerad med högt blodtryck försämras prognosen ytterligare, framförallt när det gäller risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, säger Markus Lingman.

Studien bygger på samkörning av uppgifter i nationella register för ballongvidgning, slutenvårdsdiagnoser, överlevnad och förskrivna läkemedel.

Avhandlingen Acute coronary syndromes – The prognostic importance of hypertension, diabetes and vectorcardiographic markers försvaras vid en disputation den 29 november.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera