Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2013

Lärospel – när dataspelen kliver in i klassrummet

Högskolan i Skövde har de senaste åren etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande dataspelscentrum. Nu kommer ytterligare forskning inom dataspelsområdet. Doktoranden Björn Berg Marklund presenterar sin avhandling om lärospel; dataspel som är utvecklade för att användas i läromiljöer.

Avhandlingen “Games in Formal Educational Settings – Obstacles for the development and use of learning games” ger en praktisk aspekt på själva komplexiteten i utvecklingen av lärospel och vilka variabler en lärospelutvecklare måste ta i beaktande när man tar fram spel för den här specifika målgruppen.

– Min forskning har en stark verklighetsförankring och tar i beaktande hur skolväsendet fungerar rent organisatoriskt och hur lärare, elev och lärospelet kan interagera. Det jag har sett i min forskning är att det finns en stor vilja i skolvärlden att introducera lärospel i utbildningen i större grad, berättar Björn Berg Marklund, doktorand på institutionen för kommunikation och information vid Högskolan i Skövde.

Björn Berg Marklund har i sin avhandling studerat olika läromiljöer i Skaraborgsregionen och i Danmark. Det som förenar både svenskar och danskar i detta är att det behövs en brygga mellan dataspelsutvecklaren och läraren eller pedagogen – en brygga som denna forskning, i förlängningen, kan erbjuda.

– Jag tror att lärospelsutvecklare som har en stark förankring inom utbildningsvärlden skulle tjänas väl av insikter i spelutvecklingsvärlden. Många lärospel skulle vinna på en högre grad av förståelse från båda läger – så att man inte tappar själva spelupplevelsen i lärospelsutveckling och så att spelutvecklaren får större förståelse för läromiljön.

FAKTA
Om Sweden Game Arena: På Högskolan i Skövde finns över 500 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, närmare 40 lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett 20-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 140 utvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är över 660 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera