Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2013

EU tillsätter expertgrupp om digital ekonomi

Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas.

När varor och tjänster byter ägare genom att ettor och nollor flyttas över nationsgränser, hur ska de beskattas? Det är en svår nöt för EU att knäcka.

Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas. Björn Westberg, professor i skatterätt på JIBS, internationella handelshögskolan i Jönköping, har blivit uttagen att ingå i gruppen.

– Beskattning är inte längre en nationell fråga, säger han. När varor och tjänster köps digitalt över nationsgränserna går mycket skattepengar förlorade, både mellan EU:s medlemsländer och till världen utanför. Mycket har hänt på det här området och det är ett brådskande uppdrag.

De spelregler som finns för beskattning av köp mellan länder är anpassade för fysiska varor och leveranser. Men om du är svensk och sitter  i Tyskland och laddar ner en uppdatering till en programvara som är tillverkad i Spanien – hur ska du skatta för ditt köp då?

– Det är ett spännande uppdrag av utomordentligt stor betydelse säger Björn Westberg som ligger i startgroparna inför den första träffen i Bryssel.

Han säger att det är för tidigt att sia om hur utfallet av expertgruppens arbete kommer att bli, men att det i alla fall är sannolikt att EU:s medlemsstater kommer att närma sig varandra skattepolitiskt.

FAKTA
Expertgruppens första möte är i Bryssel den 12 december och efter det träffas gruppen en gång i månaden. Ett förslag för hur EU:s skattepolitik på det digitala området ska utformas ska ligga färdigt den 1 juli 2014. Gruppen består av sex experter med olika nationalitet och bakgrund under ledning av Portugals tidigare finansminister Vítor Gaspar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera