Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2013

Kundfokus räcker inte för att skapa lönsamma innovationsprojekt

Innovation har blivit synonymt med framgång. Samtidigt är innovationsprojekt riskfyllda, särskilt om man inte lyckas balansera kundernas önskemål med ägarnas lönsamhetskrav. Långt ifrån alla projekt blir därför framgångsrika.

– Kundfokus i all ära, men har du inte samtidigt kostnadsperspektivet för ögonen så kan även den mest framgångstippade av innovationer gå i stöpet, säger ekonomie doktor Martin Carlsson-Wall vid Handelshögskolan i Stockholm.

Men utmaningarna är större än så. I innovationsprojekt måste planering respektive improvisation också balanseras. Förmågan att improvisera, anpassa sig och fånga ögonblicket är ofta avgörande i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Samtidigt behöver ett projekt struktur och nutidsfokus, vilket kan göra arbetet motstridigt.

Så hur hittar man balansen mellan de här “krockarna”?
Target Costing – syskonet till den populära Lean-filosofin – är ett sätt att göra just det. I en ny skrift i serien Forskning i Fickformat förklarar Martin Carlsson-Wall vad Target Costing är och hur det kan användas för strategisk planering.

– Under de senaste tjugo åren har Target Costing utvecklats till att bli ett av de viktigaste verktygen för strategisk planering. Framgångsrika företag förstår att kunderna måste vara både nöjda och lönsamma. Annars finns ingen framtid.

Modellen har liksom Lean sitt ursprung i Japan. Genom en fallstudie på ABB Robotics belyser Martin Carlsson-Wall utmaningarna med att använda Target Costing och vilka anpassningar som krävs av existerande modeller för att bli framgångsrik. 

FAKTA
Martin Carlsson-Wall är ekonomie doktor och arbetar som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Martins forskning handlar om ekonomistyrning och dess förändrade roll i innovationsprocesser, strategiska allianser och tillväxtföretag.

Skriften Target Costing – Innovation med både kund och ägare i fokus kostar 210 kr och kan beställas via publications@hhs.se“>publications@hhs.se.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Alla skrifter i serien går att beställa via publications@hhs.se“>publications@hhs.se. Se även www.fickformat.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera