Tema

Nationell portal för öppna data lanseras

I VINNOVAs tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Det handlar bland annat om projekt som ska bidra till öppna språkresurser, till att information om alla svenska läkemedel görs tillgänglig och till att mätdata om buller, grundvatten, väder och miljö publiceras. I dag lanserar VINNOVA också en nationell portal för öppna data.

Många kommuner och myndigheter har stora databaser vilkas innehåll kan vara svårt att komma åt för utomstående. Satsningen på Öppna datakällor syftar till att öka tillgängliggörandet av fler öppna datakällor som gör att företag, forskare, privatpersoner och media kan skapa nya eller förbättrade tjänster med hjälp av innehållet.

Det är 20 projekt som nu får finansering på sammanlagt 8 miljoner kronor i den tredje utlysningen av Öppna datakällor.  Bland annat kommer Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet att tillgängliggöra lexikala resurser för språkteknologi. Lexikonresurser är centrala i språkteknologiska tillämpningar, inte minst för dagens appar i mobiler.

Ett annat exempel är Sweco som tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län skapar en lösning för att göra en bullerkarta tillgänglig för flera aktörer inom miljö, samhällsbyggnad och forskning.

 

– Vi arbetar nu med att få med så många datakällor som möjligt i portalen och att skapa lösningar som gör att dataägare enkelt kan inkludera sin data, säger Erik Borälv, projektledare på VINNOVA.

Följande projekt får finansiering inom Öppna datakällor:

 • Öppna språkdata för att främja teknikutvecklingen och språken i Sverige, Språkrådet, 136 000 kronor
 • Mer meteorologisk information ger nya möjligheter, Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut, 445 000 kronor
 • LTLOD@SB, Göteborgs Universitet, 497 000 kronor
 • SIL Öppna Data om Svenska Läkemedel , INERA AB, 480 000 kronor
 • Nära realtidsdata från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API , Naturvårdsverket , 500 000 kronor
 • Nationell samordning för ökad kunskap och aktivitet kring öppna data inom kommunsektorn, Sveriges kommuner och landsting, 450 000 kronor
 • Grundvattendata som öppna datakällor på SGU , Sveriges geologiska undersökning, 380 000 kronor
 • Öppna data öppnar skogen, Skogsstyrelsen, 500 000 kronor
 • Offentliga Öppna Data – En juridisk handbok, Lunds universitet, 180 000 kronor
 • Informationsväxeln – en samlingsplats för enkel och effektiv distribution av och åtkomst till öppna datakällor, Viktoria Swedish ICT AB, 500 000 kronor
 • Mer nytta av SMHI:s öppna data, Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut, 326 000 kronor
 • Vidareutveckling av länkade öppna data för Nobelpris, Nobel Media AB , 350 000 kronor
 • Öppna diarium och öppna fakturor, Softronic 1 AB, 500 000 kronor
 • Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla, Kungliga biblioteket, 490 000 kronor
 • Tillgängliggörande av öppen data inom gymnasieantagning, Göteborgsregionens kommunalförbund, 332 000 kronor
 • Öppet Vattenarkiv, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 250 000 kronor
 • Etablering av samordnade ODI-noder, Umeå kommun, 500 000 kronor
 • Öppna data — Stockholms läns bullerkarta, Sweco Position AB, 310 000 kronor
 • Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok, MetaSolutions AB, 332 000 kronor
 • Tvåvägsdialog för ökad kunskap och innovationskraft runt öppna data, Naturvårdsverket, 500 000 kronor

Nationell portal för öppna data lanseras

 lästid ~ 2 min