Tema

Användning av mobiltelefoner bland äldre studeras

Doris Bohman, lektor i vårdvetenskap vid BTH, har fått ett stipendium för att, tillsammans med forskarkollegor vid University of Oxford i Storbritannien och North-West University i Sydafrika, studera hur äldre människor i Sydafrika använder mobiltelefoner och vilken roll mobiltelefonen spelar i det sydafrikanska samhället.

Tack vare ett utlandsstipendium från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap kan hon tillbringa tid vid det mycket högt rankade universitetet i Oxford. Tillsammans med forskarna vid Oxford Institute of Population Ageing och North-West University i Sydafrika ska hon studera hur de äldre i Sydafrika använder mobiltelefon i vardagen.

– Mobiltelefonen spelar en väldigt viktig roll i dagens Sydafrika. Många äldre använder mobiltelefon i större utsträckning än här hemma. Många utsatta med små resurser delar mobiltelefon för att få tillgång till den och många är öppna för ny teknik, berättar Doris Bohman.
Nästa steg i forskningsprojektet är att testa mobila applikationer med koppling till förebyggande hälsa och behandling av sjukdom i Sydafrika. Enligt FN kan mobiltelefonen vara ett viktigt vapen i kriget mot HIV och AIDS i Afrika.

– Vi har mycket att lära av Sydafrika, både av äldres förhållningssätt till ny teknik och hur vi ska utveckla ny teknik för att stötta äldre, säger Doris Bohman. Doris Bohman har under många år intresserat sig för de äldres situation i Sydafrika. Hon har bland annat genomfört en etnografisk studie, följt en grupp äldre, i en av Sydafrikas kåkstäder i deras dagliga liv under flera år. Hon intervjuade både dem och deras familjer, individuellt och i grupp. Detta arbete resulterade i en doktorsavhandling år 2008.
 

Användning av mobiltelefoner bland äldre studeras

 lästid ~ 1 min