Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2013

Låg nivå av vitamin B12 ökar risk för fraktur hos äldre män

Äldre män som har låga nivåer av vitaminet B12 löper högre risk att råka ut för frakturer. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en studie på totalt 1 000 äldre svenska män.

Benskörhet, osteoporos, är en av världens stora folksjukdomar, och världen över pågår en intensiv forskning för att ta reda på dess orsaker och för att kunna förebygga frakturer.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i en omfattande studie visa att låga halter av vitamin B12 i blodet ökar risken för frakturer hos äldre män.

Den aktuella studien är en del av ett internationellt forskningsprojekt som initierats av National Institute of Health (NIH) i USA och som omfattar totalt 11 000 män.

Göteborgsforskarna har i sin del studerat 1 000 svenska män med en medelålder på 75 år, och genom olika metoder analyserat blodkoncentrationerna av B vitaminerna B12 och folat, vilka som finns naturligt i vår föda.

Resultaten visar att bland män som i början av studien hade låga B12-nivåer var risken att drabbas av en fraktur sex år senare högre än hos män med normala B12-nivåer. Hos den fjärdedel som låg lägst i B12 värde var risken ökad med ca 70 procent jämfört med övriga.

Riskökningen gäller framför allt frakturer i ländryggen, där riskökningen var upp mot 120 procent.

– Den ökade risken kvarstår även när vi tar hänsyn till andra riskfaktorer för benbrott, till exempel ålder, rökning, BMI, tidigare fraktur, fysisk aktivitet, D-vitaminhalten i blodet och intag av kalcium, säger Catharina Lewerin, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Betyder detta att äldre män kan förebygga frakturer genom att äta mer vitamin B12?

– Det är inte vetenskapligt klarlagt men sådana studier pågår, bland annat i en stor holländsk studie där man behandlar äldre personer över 65 år med både vitamin B12, folsyra och vitamin D för att undersöka förekomsten av fraktur.

– I nuläget finns det inga skäl att äta mer vitamin B12, utan behandling ska bara ske vid konstaterad brist och i vissa fall för att förebygga brist. För den som vill stärka sitt skelett och förebygga frakturer är fysisk aktivitet 30 minuter per dag och rökstopp bra egenvård, säger Catharina Lewerin.

I den aktuella studien har forskarna använt en relativt ny metod kallad holotranscobalamin, som mäter den mängd vitamin som tas upp i cellerna vilket anses som ett känsligare test för B12 brist.

Artikeln Low holotranscobalamin and cobalamins predict incident fractures in elderly men; The MrOS Sweden publicerades online I Osteoporosis International den 16 oktober.

Länk till artikel

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera