Artikel från Jönköping University
20 november 2013

Mer järnväg ger fler jobb

Över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås om järnvägsnätet byggs ut. Forskare på Jönköping International Business School är klara med en studie om vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet. Resultaten från studien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering, visar sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling.

Kortare restid innebär att människor kan tänka sig att pendla längre. Med hjälp av statistik över var folk bor och arbetar, och hur lång tid det tar att resa mellan olika orter, har forskare visat att över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås.

– Men planeringsperspektivet är oerhört viktigt. Det räcker inte att järnvägen byggs, man måste anpassa planeringen och utforma samhället efter den investeringen, säger docent Johan Klaesson.

Under tre år har forskare på Jönköping International Business School undersökt vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet, i forskningsstudien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering (TTP). Nu är projektet avslutat, och resultaten visar på sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling.

– Bilen har kommit till vägs ände – den blir varken billigare eller snabbare. Tåg däremot förstorar en region, säger Bertil Gustafsson, som varit projektledare.

En statlig utredning 2009 ställde frågor om vad en höghastighetsjärnväg skulle innebära i termer av tillväxt. Och kommuner som blivit tillfrågade om att vara medfinansiärer ville veta vad en investering i infrastrukturen skulle vara värd. Jönköping International Business School hade tagit fram ett analysverktyg som kunde användas för att räkna ut just det, och därför startades projektet här.

Forskarna har använt Götalandsbanan som exempel. Vad skulle hända i regionen om Götalandsbanan byggdes, jämfört med om inget förändras alls från hur det ser ut idag?

– Projektet har hållit diskussionen om Götalandsbanan igång, säger Bertil Gustafsson. Vi har tillfört fakta om vad den skulle innebära, och varför regionerna har intresse av att vara med och betala.

– För ett glest befolkat land som Sverige är det extra viktigt att förbättra möjligheten till utbyte mellan orter, om vi vill ha en fortsatt bra utveckling. Tåg är det bästa alternativet för att resa snabbt, ofta och energisnålt mellan de orter som berörs av Götalandsbanan. TTP-projektet har visat att Götalandsbanan är samhällsekonomiskt lönsam, säger Mats Helander på Östsam.

FAKTA
Forskningsstudien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering har finansierats av Regionförbundet Jönköpings Län, Regionförbundet Östsam, Sjuhärads kommunalförbund, Tillväxtverket och Trafikverket.
Mer information om projektet på Högskolan i Jönköping

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera