Tema

LiU-forskare ger ut bok om prissättning

Prissättning – Affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller heter en bok, skriven av fem författare som alla har en bakgrund på Linköpings universitet. Boken handlar om ett vitt fält inom företagsekonomin och är sprungen ur ett forskningsprojekt i samarbete med Ericsson.

Hur priser sätts och hur vi vill betala när vi nu allt oftare köper kombinationer av varor och tjänster, är områden som hittills inte väckt så stort intresse i forskarkretsar.

I nära samarbete med Ericsson startade Alf Westelius, professor i ekonomiska informationssystem på Linköpings universitet, för ett par år sedan ett forskningsprojekt som såväl lett till ett antal vetenskapliga artiklar i ansedda journaler som en populärt hållen bok, Prissättning, som nyligen kommit ut på Studentlitteratur.

I boken presenteras en konkret metod för prissättning. Den fungerar på liknande sätt som ljudteknikens equalizer, där man med olika reglage kan påverka ljudbilden. På samma vis kan man här placera in olika prismodeller utmed fem olika parametrar, eller reglage. Köper man enstaka varor eller ett helt paket där service ingår? Handlar det om köp, leasing eller att man betalar per använd minut? Betalar jag ett fast pris, är det förhandlingsbart eller bestäms det på en auktion? Betalar jag för att få tillgång till ett nät eller en tjänst eller betalar jag bara när jag använder den. Utgår jag ifrån den kostnad jag har eller vad konkurrenterna tar betalt, och så vidare.

Här finns exempel från Taxi Kurir, Stockholms konserthus och Payex,
– Kan man erbjuda något som kunder efterfrågar måste man också kunna utnyttja möjligheten till innovativ prissättning och sätta priset så att det känns skäligt, säger Nils-Göran Olve, adjungerad professor på LiU och medförfattare till boken.

Boken ska kunna användas såväl i undervisning på universitet och högskolor som i företagen, stora som små.

Nyligen startades också på Linköpings universitet Sveriges första doktorandkurs i ämnet prissättning för blivande doktorer i industriell ekonomi, en kurs som lockat deltagare från sex olika universitet.

Författarna, Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri och Alf Westelius, är alla verksamma på Linköpings universitet. Mattias Cöster och Einar Iveroth finns numera på Uppsala universitet. Boken Prissättning, har undertiteln Affärsekologier, affärsmodeller och prismodeller och är utgiven på Studentlitteratur 2013.

LiU-forskare ger ut bok om prissättning

 lästid ~ 2 min