Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2013

Högre dödlighet efter hjärtinfarkt bland kvinnor

Det är vanligare att medelålders kvinnor dör efter sin första hjärtinfarkt än att medelålders män gör det. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin, som pekar på flera könsskillnader när det gäller hjärtinfarkt.

Dödligheten i kranskärlssjukdom har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet. Men även om betydligt fler nu överlever hjärtinfarkt har prognosen inte förbättrats lika mycket för kvinnor som för män.

Av hundra kvinnor mellan 35 och 55 år som kom in till sjukhus med sin första hjärtinfarkt under perioden 2005-2010 dog nästan fyra inom en månad, motsvarande siffra för män var två dödsfall inom en månad efter infarkten.

– Det innebär att andelen avlidna kvinnor är 63 procent högre än för män. En viktig förklaring till det verkar vara att kvinnorna har flera andra sjukdomar samtidigt, som högt blodtryck, diabetes, stroke, eller KOL, vilket ökar risken att de dör, och om man tar hänsyn till detta minskar skillnaden till 44 procent säger doktoranden Johanna Berg som presenterar siffrorna i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien baseras på uppgifter från det svenska dödsorsaksregistret och patientregistret. Bland dem som överlevde den första månaden efter en infarkt var det i stort sett ingen skillnad mellan män och kvinnor i överlevnad första året sedan man tagit hänsyn till andra faktorer.

Samtidigt är långtidsprognosen numera god, med en årlig dödlighet på bara någon enstaka procent för yngre patienter under 55 år, men dödligheten är fortfarande högre för kvinnor än för män.

– Kvinnor lever normalt sett längre än män, men vi visar attkvinnor som fått hjärtinfarkt förlorar sitt försprång och har lika stor risk att dö förtidigt som män, säger Johanna Berg.

Samtidigt är det vanligare att män dör i hjärtinfarkt utan att hinna in till sjukhuset.

– Det är svårt att veta vad det beror på, men det har spekulerats i att fler män historiskt sett varit rökare och att det kopplas till större allvarligare infarkter som gör att de inte hinner till sjukhus, säger Johanna Berg.

Avhandlingen visar att kvinnor i genomsnitt är fyra år äldre än männen när de får sin första hjärtinfarkt. Genom att studera patientjournaler kan Johanna Berg också konstatera att bröstsmärta är det vanligaste symtomet för både kvinnor och män, men att kvinnorna uppvisar fler symtom:

– Kvinnor kommer oftare in till sjukhuset med illamående, ryggsmärta, yrsel och hjärtklappning, säger Johanna Berg.

Avhandlingen Women and acute myocardial infarction – studies of symptoms, mortality and prognosis försvarades vid en disputation den 20 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera