Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2013

Sociala roller påverkar tuppars personlighet

Inte bara människor utan också djur kan ha olika personlighet. Individer av samma art skiljer sig åt i beteende, till exempel är vissa individer mer risktagande än andra. Varför djur har personlighet, och varför individer beter sig olika sinsemellan är däremot oklart. Nu visar svenska forskare att ett djurs sociala status i gruppen kan påverkar dess beteenden.

Inte bara människor utan också djur kan ha olika personlighet. Individer av samma art skiljer sig åt i beteende, till exempel är vissa individer mer risktagande än andra. Varför djur har personlighet, och varför individer beter sig olika sinsemellan är däremot oklart. Nu visar svenska forskare att ett djurs sociala status i gruppen kan påverkar dess beteenden och därmed hur deras personlighetstyp klassas.

Intresset för det nya forskningsfältet personlighet hos djur har ökat lavinartat de senaste tio åren. Men kunskapen om hur variationen av personlighetstyper uppstår är ändå relativt begränsad, likaså orsaken till varför individer är stabila i sitt beteende. En teori som föreslagits är att stabilitet i andra omständigheter påverkar personligheten. En sådan omständighet är individens sociala status, det vill säga om individen är i en dominant position eller inte.

Tidigare studier har hos flera arter visat att det finns en koppling mellan individens roll i den sociala hierarkin och personlighetstypen. Ofta är det de mer framåt och modiga individerna som hamnar i ledande positioner. Orsakssambandet bakom denna koppling är dock oklar, eftersom det kan gå åt båda hållen: antingen kan vissa personlighetstyper ha lättare för att tillskansa sig en dominant position, eller så kan den position individen har i gruppen påverka dess beteende. Genom att manipulera tuppars sociala status mellan upprepade personlighetstest har nu forskare vid Stockholms universitet och Linköpings universitet rett ut orsak och verkan i detta samband. Resultaten publiceras den 13 november i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society of London B.

– Tuppar är idealiska djur för att undersöka detta orsakssamband, då de både har olika personligheter och har en väldigt tydlig och relativt stabil social hierarki, också känd som ”hackordning”. Tuppar som är dominanta och står högt i hierarkin är ofta mer vaksamma och gal oftare. Vår nya studie visar att de också är mer aktiva i ett personlighetstest, säger Anna Favati, doktorand vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och en av forskarna bakom studien.

Åttiofyra tuppar av den ursprungliga rasen gammalsvensk dvärghöna delades vid Tovetorps zoologiska forskningsstation in i par så att en blev dominant och en underordnad. Sedan mättes olika aspekter av deras beteende i ett klassiskt personlighetstest för djur. Därefter omorganiserades paren så att dominanta tuppar fick bilda nya par och de underordnade tupparna parades ihop med varandra. Det ledde till att en i varje par fick byta status.

När forskarna återupprepade personlighetstestet var det tydligt att den sociala rollen en tupp hade påverkade dess beteende. Flera beteenden som normalt används för att beskriva en individs personlighetstyp påverkades av tuppens aktuella status på så vis att tuppar som blev dominanta ökade sin grad av aktivitet, utforskande och vaksamhet, medan tuppar som bytte till en underlägsen position minskade graden av dessa beteenden. Däremot var graden av risktagande mer stabilt, vilket tyder på att det är ett personlighetsdrag som inte påverkas nämnvärt av tuppens aktuella sociala status. Personlighetsdragen var därför olika mycket påverkade av sociala faktorer.

– De resultat vi kommit fram till visar på en tills nu rätt så outforskad orsak, av flera tänkbara icke-genetiska orsaker till variationen av personlighetstyper. Resultaten ökar också vår förståelse för hur gruppdynamik samverkar med individens beteenderespons, säger Anna Favati.

FAKTA
Artikel i Proceedings of the Royal Society of London B 280
Favati, A, Leimar, O, Radesäter, T & Løvlie, H. 2013. Social status and personality: stability in social state can promote consistency of behavioural responses. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1774/20132531.full

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera