Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2013

Fyra miljoner till forskning kring vårdrummet

En grupp forskare från Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har fått fyra miljoner kronor för att utveckla ett forskningsprojekt om ett vårdrum byggt utifrån evidensbaserade principer har positiva effekter för patienter inom intensivvård.

Forskargruppen har fått totalt fyra miljoner kronor för att under fyra år utveckla projektet “Evidence-based design in high-tech health care environments – a challenge for the future” ytterligare. Medlen kommer från Vetenskapsrådet (VR).

– Vi hoppas ta reda på om ett vårdrum byggt utifrån evidensbaserade principer har positiva effekter för patienter inom intensivvård, säger docent Berit Lindahl vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, som är huvudsökande i ansökan till Vetenskapsrådet.

Forskargruppen som driver projektet är tvärdisciplinär och kommer från de tre västsvenska lärosätena Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Forskningsprojektet, som på svenska heter “Evidensbaserad design i högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning” är redan påbörjat och tre doktorander beforskar vårdrummet ur olika perspektiv.

– Medlen från VR möjliggör för oss att vidareutveckla projektet ytterligare, förklarar Berit Lindahl och berättar att forskargruppen har ett forskningsrum som är inrett enligt evidensbaserade principer igång på Intensivvårdsavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås.

Det är tre huvudmål som anges i ansökan. Det ena handlar om att undersöka hur patienter inom intensivvård upplever ljus- och ljudmiljö under och efter vårdperioden i ett speciellt inrett patientrum jämfört med de som vårdats i ett traditionellt inrett patientrum. Det andra målet fokuserar på att undersöka upplevelser och erfarenheter hos patienten, närstående och vårdpersonal av att vårdas, vistas eller vårda i ett speciellt designat patientrum, jämfört med ett ordinarie patientrum. I det tredje målet beskrivs en undersökning av patientsäkerheten. Också här jämför forskargruppen det specialdesignade patientrummet mot ett ordinärt patientrum på en intensivvårdsavdelning.

Vad förväntar ni er att se utifrån projektet?
– Vi förväntar oss att se om vi kan förbättra patienters välbefinnande genom att förändra vårdmiljön och bygga vårdrummet efter evidensbaserade och hälsofrämjande principer. Vi hoppas se att det har en positiv effekt om man satsar på inredning, men vi vet inte. Det är detta studien ska utröna. Vi har kommit en bit på väg redan och har två studier publicerade vad gäller perspektivet ljudmiljö och en studie som är insänd till en vetenskaplig tidskrift som gäller det cirkadiska/cykliska ljusets påverkan på patienter, och tidskriften har gett positiva besked berättar Berit Lindahl.

Text: Eva-Lotta Andersson

FAKTA
Medsökande i forskningsansökan: Berit Lindahl (huvudsökande), docent, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, Ingegerd Bergbom, professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Inga Malmqvist, docent, Avdelningen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Kerstin Persson Waye, professor, Institutionen för arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet och Lars Hallnäs, professor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera