Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2013

Forskning om den musikaliska kompositionsprocessen

Med den kompositoriska praktiken som central utgångspunkt belyser en musikvetenskaplig avhandling från Göteborgs universitet ett antal perspektiv kring det musikaliska komponerandets konstnärliga, filosofiska och vetenskapliga sammanhang.

– Det konstnärligt medvetna jaget kan ses som ett gränssnitt mellan den yttre fysiska och sociala världens strukturer och den inre världens kärnmedvetande. Detta resulterar i det faktum att det konstnärliga verket rör sig inom två olika och samtidiga begreppsliga fält, säger tonsättaren Anders Hultqvist, avhandlingens författare.

Anders Hultqvist har utforskat gränssnittet mellan hur naturen är organiserad och vad människor kan att uppfatta som estetiskt meningsfullt. Bland annat har han undersökt om några av de sätt på vilket vi uppfattar musik hänger ihop med hur vi har lärt oss att uppfatta andra ljud och olika dynamiska processer i naturen.

– Ett sådant ljud är så kallat skärt brus, som finns i till exempel vind och regn, och i en högtalare liknar ljudet från forsande vatten. Det ljudet har en grundläggande fördelning som vi människor gillar. När vi tycker något låter som musik har det en sådan fördelning, säger Anders Hultqvist.

Genom de senaste decenniernas utveckling inom datorstödd komposition, har det utvecklats metoder för att kunna använda även extremt komplex information från naturen integrerad som material i kompositionsprocessen. I avhandlingen skildras och analyseras bland annat utvecklingen av olika ansatser inom detta fält. Avhandlingen visar att naturliga processer i en del fall lägger både fysiologiska som psykologiska, både medvetna och förmedvetna, grunder till hur vi uppfattar skilda kompositionella strategier.

– Det ser ut att finnas statistiska mekanismer och självorganiserande principer som både direkt och metaforiskt lägger en grund för hur vi både praktiskt går tillväga och värderar det skapade. Skiftande, i vid mening, kompositionella praktiker kan ge oss kunskaper och färdigheter till att på ett bättre sätt både gestalta och förstå komplexa tidsliga och statistiskt grundade skeenden, säger Anders Hultqvist.

Ett femtontal kompositioner har avknoppat sig utifrån de tankar och idéer som Anders Hultqvist prövat och iscensatt under arbetet med avhandlingen. Text och musik kommenterar varandra på ett sätt som kan liknas vid ett kompositionsarbete där det konstnärliga materialet växer fram ur ett pendlande mellan strukturella och intuitiva perspektiv. En viktig utgångspunkt för resonemangen kring det konstnärliga arbetet och några av dess förutsättningar har utgjorts av dikten Alfabet av Inger Christensen.

Som en del av disputationen den 8 november ingår en disputationskonsert i Göteborgs konserthus.

FAKTA
Avhandlingen
Avhandlingstitel: KOMPOSITION Trädgården – med gångar som förgrenar sig – Några ingångar till en kompositorisk praktik. Disputation: Göteborgs Konserthus fredagen den 8 november 2013. Fakultetsopponent: Professor Ivar Frounberg, Norges Musikhøgskole, Oslo

Avhandlingen kan beställas från: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg, eller från Högskolan för scen och musik, Box 210, 405 30 Göteborg Den finns också digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/33878

Disputationskonsert
Göteborgs Konserthus, fredag 8 november kl. 15.00, Stora salen. Fri entré.
Göteborgs Symfoniker och kammarensemblen Gageego! Dirigent Anna-Maria Helsing
Göteborgs Symfoniker i samarbete med institutionen för kulturvetenskaper och Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera