6 november 2013

Så påverkas kommunernas privatiseringspolitik

Borgerligt styrda kommuner är mer benägna att privatisera produktion av välfärdstjänster än kommuner med vänstermajoritet. Men också mellan socialdemokratiskt styrda kommuner finns tydliga skillnader i synen på privat drift av välfärdstjänster.

Åsiktsskillnaderna kan hänföras till två olika idétraditioner inom partiet: den statssocialistiska och den folkrörelsedemokratiska.

Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, visar i ett kapitel i en kommande SNS-rapport att Socialdemokraternas skilda attityder till privatisering bildar geografiska kluster. Partidistrikten i Stockholms län, Östergötland och Jämtland – som har folkrörelsedemokratiska tendenser – är relativt positiva till privat drift i vård, skola och omsorg. Mer statssocialistiskt orienterade distrikt som Skåne, Blekinge, Jönköping och Stockholms stad är starkt negativa.

– Socialdemokraterna tycker olika om privat drift i olika delar av landet. Vi ser också ett samband mellan de idéer olika partidistrikt ger uttryck för och i vilken utsträckning de lägger ut kommunal verksamhet i privat drift, säger professor Lindbom.

Anders Lindboms analys publiceras i den kommande forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter som publiceras den 13 november. Rapporten är en del av SNS och IFN:s (Institutet för Näringslivsforskning) forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.
Anders Lindbom, är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera