Artikel från Linköpings universitet
6 november 2013

Innovationer snabbare ut på marknaden

I de svenska universitetens uppdrag ligger att utöver utbildning och forskning också samverka med omgivande samhälle och omvandla kunskap till nytta. Som ett led i detta lanserar nu Linköpings universitet Open Innovation Accelerator (OIA) — en ny portal och mötesplats för idéer och forskningsresultat som ännu inte funnit en väg ut till samhället och blivit nya produkter och tjänster.

Jämförelsen med tjänster som Blocket.se och LinkedIn är inte helt fel, portalen är ett nytt och unikt sätt att låta utmaningar möta lösningar och forskare möta marknaden och samarbetspartners.  

– Vid universitetet äger forskarna sina forskningsresultat och idéer men det är inte alla som har möjligheten eller drivkraften att sprida eller kommersialisera dem. Men alla har intresse av att deras kunskap kommer till användning i samhället. Genom satsningen på OIA som en mötesplats gör vi detta möjligt, konstaterar Peter Värbrand som är vicerektor vid Linköpings universitet och ansvarig för samverkansfrågor.  

Utöver att OIA är en virtuell mötesplats för konkreta idéer är ambitionen att skapa nya och bredare kontakter mellan forskare och näringsliv/samhälle.

– Vi arbetar på flera sätt med matchning mellan akademins kunskap och omgivande samhälles, till exempel företagens, behov samt entreprenörers drivkraft. OIA blir ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Johan Lilliecreutz som är VD för InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet som leder arbetet med OIA.

– Begreppet Open Innovation har varit populärt under flera år – det här är vårt sätt öppna för ett ökat utbyte av erfarenheter och kunnande i praktiken.  

OIA är under uppbyggnad och presenterar till en början framför allt idéer och forskningsresultat inom området Medicin/Vård/Hälsa. Meningen är att idéer från Linköpings universitets alla områden ska presenteras på www.oia.nu  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera