Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2013

Framtidens gruva finns nära dig

Protesterna skallar att högre mot såväl dagens gruvpolitik som mot minerallagen. Samtidigt prospekterar Björn Wallsten och Nils Johansson i sina licavhandlingar vid Linköpings universitet en helt annan typ av gruvor – under centrala Norrköping och i våra deponier.

Det finns stora mängder metaller som ligger under våra stora städer, till ingen nytta. Björn Wallsten har gjort tankeexperimentet att lyfta Norrköping ett par meter upp i luften för att se vad som finns där under. Efter att i ett par år sökt igenom en mängd kommunala och privata källor har han hittat inte mindre än 5000 ton järn, koppar och aluminium.

Det handlar om nedlagd infrastruktur i form av ett gammalt likströmsnät, övergivna stadsgasledningar, urkopplade växelströmsledningar, kraftiga elkablar till de stora industrierna som en gång låg i den centrala stadskärnan, rester från nedlagda spårvagnslinjer, gamla fjärrvärmerör och mycket mer.  Bara kopparn är värd minst 28 miljoner kronor.

– Mängderna är också en underskattning eftersom all nedlagd infrastruktur inte finns med i beräkningarna och inte heller de delar som ligger under fastigheter eller på privat mark, säger Björn Wallsten.

Nils Johansson har istället undersökt varför vi inte återvinner de metaller som finns i våra samhällens deponier. Han har nämligen funnit att bara hälften av de metaller som brutits ur jordskorpan är i användning i dag, resten finns på deponier, i gruvindustrins slagghögar, i form av gamla datorer och vitvaror med mera.

– Globalt handlar det sannolikt om flera miljarder ton järn och tiotals miljoner ton koppar som ligger i deponierna, säger Nils Johansson.

När det gäller koppar har vi redan brutit mer än hälften av de kända reserverna ur jordskorpan och sökandet har börjat efter andra lösningar.

– Att gräva ut soptipparna borde ju ligga närmare till hands än att utvinna metaller ur havsbotten eller i yttre rymden, förslag som förekommit i diskussionerna, säger Nils Johansson.

Björn Wallsten och Nils Johansson är båda doktorander på Avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera